آقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری اعلام نمود:

اکران فیلم اژدها وارد می شوند

دوشنبه ۲۳آبان ساعت ۱۲:۱۵

سالن علامه جعفری

photo_2016-11-13_12-44-52