آقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری اعلام کرد:

روز سه شنبه ۱۱ آبان اکران فیلم بادیگارد در سالن شهید تهرانی صورت گرفت و این برنامه با استقبال پر شور دانشجویان روبرو شد که به نقل از دبیر کانون فیلم و عکس خواستار پخش مجدد آن شدند و ظرفیت سالن تکمیل شد و حتی دانشجویان به صورت نسشته در کف سالن و ایستاده به تماشای فیلم پرداختند. در این خصوص همکار محترم جناب آقای زینعلی از حوزه ریاست و دبیر کانون آقای کریمی زحمات زیادی را متقبل شد که در اینجا از این عزیزان تشکر می کنیم.

photo_2016-11-02_08-52-24