آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

آقای باقری دبیر کانون دبیران جوان در این اعلام نمود که برنامه همایش دروس صلاحیت معلمی باحضور خانم دکتر کاشانیها ریاست محترم دانشکده علوم انسانی،اقای دکتر صالح مدیرگروه محترم دروس علوم تربیتی و اساتید گرامی آقایان دکتر جعفرپور و دکتر دماوندی برگزار گردید و میهمانان گرامی پاسخگوی سوالات دانشجویان دبیری بودند. این برنامه در روز دوشنبه۲اسفند از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ در سالن علامه جعفری برگزار گردید.

photo_2017-02-21_12-16-43 photo_2017-02-21_12-16-47 photo_2017-02-21_12-16-50 photo_2017-02-21_12-16-54