آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

کافه دبیری- معلم ۲۰۲۰

این برنامه راهبردی و بلند مدت کافه دبیری از طرف کانون فرهنگی دبیران جوان  مورخ۹/۱۳ در سالن علامه جعفری  باموضوع و محوریت “معلم۲۰۲۰” شروع گردید.

دراین جلسه که باحضور ارزشمند جناب آقای دکتر سعید جعفرپور و آقای حاجی قاسمی استاد مشاور محترم کانون تشکیل شد به پیشنهاد دکتر جعفرپور جلسه با گفتگو بین دانشجویان دبیری حاضر شروع شد هرکدام از دانشجویان دیدگاه هایی خاصی رو نسبت این موضوع مطرح کردند از جمله تاکید برتخصص معلم، متدین بودن واشراف کامل بر اخلاقیاتی که مقتضی شغل شریف معلمی هست.

درادامه با مطرح شدن تجربیاتی از دانشجویان ورودی ۹۱ از آقایان و خانم ها  که دوره کارورزی دارند بیشتر درمورد فضای مدارس و مقتضیات جامعه دانش آموزی امروزی بحث و گفتگو شد.

درنهایت بعد از گفت و گو بین دانشجویان آقای دکتر جعفرپور باپخش کلیپ و درادامه با سخنان ارزشمندشون به مطرح کردن مطالب کلی و اینکه باید درمورد هرکدام از مطالب وقت جدایی تخصص داده شود  تاکید و اشاره نمودند.

cafe1 cafe2