مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد خبر داد

آزمون دروس صلاحیت معلمی پذیرفته شدگان سال ۹۷

آزمون ۲۵ بهمن ۹۷  در قطب های مربوطه برگزار می گردد.ساعت شروع آزمون ۹  صبح  الی ۱۱:۳۰

جدول قطب بندی

جدول مراکز برگزاری آزمون