آخرین فرصت فعالسازی کارت تغذیه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند با توجه به اینکه از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۶ به بعد تحویل غذا فقط از طریق کارت تغذیه انجام می شود ،ضروری است دانشجویانی که تا کنون کارت تغذیه خود را فعالسازی ننموده اند حداکثر تا تاریخ مذکور به اداره رفاه مراجعه نمایند.در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی بر عهده اداره رفاه  نمی باشد.