???????????????????????????????

 سیدزین العابدین موسوی

دانشیار

 • ایمیل:smoussavi @ srttu.edu
 • تلفن: 00982122970060
 • فکس: 00982122970033
 • گروه: کنترل

زمینه های پژوهشی

موضوع
1کاربرد الکترومغناطیس
2کاربرد پردازش سیگنال دیجیتال
3مدل سازی و کنترل نیروگاه بادی
4سیستم های کنترل  دیجیتال و چند متغیره

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکترای مهندسی برق –کنترلدانشگاه صنعتی BRNO –  جمهوری چک1387

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1رئیس دانشکده برقدانشکده برق5 سال
2معاون آموزشدانشکده تربیت دبیر و مرکز آموزش عالی4 سال
3معاون پژوهشیدانشکده تربیت دبیر فنی2سال
4رئیس دانشگاه شهید رجائی5 سال
5رییسمرکز تربیت مربی کرج2سال

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحل
1عضو گروه فنی و مهندسیبرنامه ریزی آموزشی جهت بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علومایران
2عضو گروه فنی و مهندسی –  برنامه ریزی آموزشی جهت بازگشایی مراکز آموزش عالی وزارت آموزش و پرورشایران
3برنامه ریزی جهت آموزش دوره های پتروشیمی – شرکت صنایع پتروشیمی – دوره های کنترلایران
4رئیس گروه علوم پایه
 5عضو گروه برنامه ریزی حرفه و فن – گروه برق  – وزارت آموزش و پرورش
6عضو گروه برنامه ریزی دانشکاه فنی و حرفه ای  با ابلاغ وزارت علوم

 

جوایز

عنوان
1سه مورد تشویق از وزیر ، جهت انجام خدمت شایسته و پیگیری امور موفقیتهای بدست آمده در مسئولیتهای محوله آموزشی و پژوهشی و اجرایی .
2 ده مورد تشویق از روسای دانشگاه ها جهت ارائه مناسب دروس راه انداز آزمایشگاهها ، کارگاههاو عضو هیات علمی نمونه یا برتر .
3سیزده مورد تشویق از معاونان وزیر جهت انجام خدمت شایسته و ایجاد روحیه همکاری ، کسب موفقیت در امور محوله ، کوشش مستمر در برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت برگزاری سمینارها و گردهمایی های علمی و تالیف کتاب درسی.
4هفت مورد تشویق از مدیران کل ستادی و اجرایی ناظر به انجام تدریس شایسته ، راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی درسی وآموزشی .
5سه مورد تشویق از مدیران مناطق و ادارات جهت خدمت شایسته آموزشی .
6تعدادی تشویق در زمان تحصیل به خاطر جدیت در کار و کسب موفقیتهای شایسته آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی از دبیرستان و بالاتر .
7یک مورد تشویق به خاطر همکاری شایسته  با گروه کاری  JICA  ژاپن در ایران.
8پنج مورد تشویق از معاونین دانشگاه ها و رئیسان دانشکده جهت موفقیت در انجام امور و ارائه سخنرانی.

مقالات مجلات

1Variable, Step-Size, Block Normalized Least man, Square adaptive Filterشمس اسفندآبادی، موسوی، هادئی۲۰۰۸Scientia Iranicapdf
2Utilizing a pattern recognition controller and linear discriminate analysis for MFL defect detectionاحترام، رضا زاده، موسوی، صدر، جلالی۲۰۰۹j. of convergence information technology, vol. 4, num.1pdf
3emantic supervised clustering to land extracting on sat image databaseموسوی، احترام، صدر۲۰۰۷Gests int’l trans. computer science and energypdf
4Quantum electronics yields quantum brain: A quantum view on the application of brainاحترام، صدر، موسوی،جلالی۲۰۰۷Gests int’l trans. computer science and energypdf
5A new pattern recognition Technique in non destructive testing by the use of linear Discriminate Analysisسعیدرضا احترام، البرز رضا زاده سرشکه، سید زین العابدین موسوی، علی صدر۲۰۰۹Modern Applied sciencepdf
6The New Face Recognition Technique with the use of PCA and LDAسیدزين العابدين موسوی،سیدرضا احترام، علی صدر۲۰۰۸Journal of Convergence information Technologypdf

مقالات همایش‌ها

 1. Z.Moussavi,AliSadr,AliakbarJalali,SaeedrezaEhteram”PCA with Reqional Feature Extraction in the application of face recognition”,ICIIS Second international conference on industrial and information systems,Sri lanka 2007
 1. Z.Moussavi,R.Atapour,”Dynamic modeling and control of doubly fed induction generator variable speed wind turbine under network fault” Second international conference on control ,communication and power engineering CCPE, India2011
 1. Z.Moussavi,AliBadri,FazlolahRastegarkashkooli,” Wind farm placement in order to congestion management using generation shift distribution factors” Proceeding of the IASTED international conference power and energy systems (Euro PES 2011)
 1. J.Nazemosadat, S.Z.Moussavi,” The influence of the Caspian sea surface temperature on the occurrence of drought and excess rainfall over northern parts of iran” Second national conference of the royal meteorological society,uk 2001
 1. Z.Moussavi, ، FaranakAbedisahi” فناوری تولید انرژی الکتریکی و حرارتی با تولید بیوگاز از دفن گاه زباله واستفاده آن در دیزل ژنراتور” دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی و نمایشگاه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، ایران 1389
 1. Z.Moussavi,” 502-128 multiple binary classifier fusion (MBCF) in application of satlmage database” The international associantion of science and thchnology for development, Austria 2006
 1. FazlolahRastegarkashkouli” مدل سازی و کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از کنترل کننده سری” ، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران 1389
 1. Z.Moussavi, IASTED The international association of science and technology for development, Greece 2011
 1. Z.Moussavi,FazlolahRastegarKashkooli,” Stability Assessment of Wind Power Integration into the Power System”4th IEEE Internatinal Conference on Computer Science and information Technology, China 2011
 1. SaeedrezaEhteram,AliSadr,S.Z.Moussavi, ” Rapid Face Recognition By Regional Feature Extraction”, INISTA 2007 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications,turkey2007
 1. Ebrahimpour ,R.Ghaderi,M.SE.Abadi,S.Z.Mousavi,” A mixture of Binary Classifiers for Face recognition based on a Divide abd Conquer Approach”, ICIS 2005 International Conference on intelligent systems,Malaysia2005
 1. Z.Moussavi,KambizZarei and Reza Ebrahimpour, “Improving Classification Performance with Focus on the Complex Areas” 36th conference on current trends in theory and practice of computer science, spindleruvmlyn ,Czech republic January 2010, proceedings
 1. RaminNorouzi,S.Z.Moussavi,FaranakEbadisahi,SeyedMostafaAbasi” بررسی بهره گیری از سیستم توان هیبریدی در ساختمان با ترکیب زیست توده / فتوولتايیک / باتری/ بویلر” دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی و نمایشگاه بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، ایران 1389
 1. S.E.Abadi,S.Z.Moussavi,A.Hadei“Variable step-size block least mean square Adaptive Filters” ICIIS First international conference on industrial and information systems ,srilanka2007
 1. MohamadrezaSamieZafarghandi, S.Z.Moussavi, HoushangHosseini” ساختمان و نحوه عملکرد حساسه تصویربردارنده دیجیتالی CCD در پایش وضعیت و اندازه گیری ابعاد” دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات –سما ،ایران 1387
 1. Z.Moussavi,“Fuel cells in telecom as a back up system” چهارمین سمینار پیل سوختی ایران 1389
 1. MostafaHoseini , S.Z.Moussavi,ParvizAmiri” بهبود فرایند آموزشی در آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی به کمک ساخت و بکارگیری کنتور دیجیتالی” سومین همایش ملی آموزش،ایران 1390
 1. , S.Z.MoussaviAbasi” بهینه سازی جغرایفیایی استفاده از پیل های سوختی با پنلهای خورشیدی با کاربرد روشنایی معابر عمومی و محاسبات روشنایی به کمک نرم افزار CALULUX” چهارمین سمینار پیل سوختی، ایران
 1. Z.Moussavi،Norouzi” کاربرد پیل سوختی در سیستم تولید توان ترکیبی توسط نرم افزار HOMER” چهارمین سمینار  پیل سوختی ایران
 1. Z.Moussavi, Fazli “Learning improvement by using matlab simulator in advanced electrical machine laborator” World conference on learning teaching and administration, Egypt
 1. Z.Moussavi,، Reza Ataporu” واکنش دینامیکی توربین بادی سرعت متغییر با مولد القایی دو سو تغذیه در شرایط خطا” چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران دانشگاه صنعتی کرمانشاه،1390
 1. Z.Moussavi, ، Reza Ataporu” مدل سازی و ارائه سیستم های کنترل توربین بادی سرعت متغییر با مولد القایی دو سو تغذیه” چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، 1390
 1. Ali Abasi,S.Z.Moussavi,” بهینه سازی روشنایی معابر محلی با دیود های نوری ( LED) و تامین انرژی الکتریکی با استفاده از پنل های خورشیدی یا پیل های سوختی” چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران دانشگاه صنعتی کرمانشاه 1390
 1. Nourouzi, Moussavi,Ebadi “Techno- Economical Study of two Hybrid Power System for Remote Village in Iran by HOMER Software” The 2nd international conference on renewable energy generation and applications, march 2012, UAE
 1. نوروزی،موسوی،عبادیتولید توان الکتریکی و حرارتی درمناطق دوراز شبکه با استفاده از دیزل ژنراتور وپشتیبانی پیل سوختیچهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، شهریور1390- کرمانشاه
 1. نوروزی،موسوی،عبادی مدل سازی و شبیه سازی سیستم فتوولتائیک تحت شرایط تابشی متفاوتاولین همایش منطقه ای مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی، آبان 90- رامهرمز
 1. نوروزی،بدری،موسوی،عبادیارزیابی تامین مناطق دوراز شبکه انتقال و توزیع با مقایسه دو سیستم هیبریدی نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1390- تهران
 1. س.ز.موسوی ، پ. امیری ، م.چشفر، ج. صدوقیطراحی اینورتر سه سطحی با کنترل هیسترزیسی مد جریانی مبتنی بر پیل سوختیدومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت 1391- تهران

 

 1. س.ز.موسوی، پ. امیری،م.چشفرطراحی اینورتر با کنترل هیسترزیسی مد جریانی مبتنی برپیل سوختیدومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی،اردیبهشت 1391- تهران

 

 1. س.ز.موسوی ، پ. امیری ، س.ا. حسینیسنکرون سازی منابع تولیدپراکنده مبتنی برپیل سوختی با شبکه سراسری باساختارقفل فاز (PLL )” دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، اردیبهشت 1391- تهران

 

 1. س.ا. حسینی ، س.ز.موسوی ، پ. امیریابزاری برای آموزش اصول موازی سازی با شبکه و مطالعه تاثیر آن بردانشجویانچهارمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت 1391- تهران

 

 1. Esmaili, D. Ataee, S. Z. Moussavi, Hybrid Spectral Gradient Method for the Large Scale Unconstrained Minimization Problem, The 44th Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashad, Iran, 27-30 August 2013

 

 1. زهرا مختاری، سید زین العابدین موسوی، پرویز امیری
  1. بررسی روش های فازی در دنبالگری نقطه حدّ اکثر توان ، سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده، دانشگاه اصفهان، پردیس دانشکده فنی و مهندسی21 الی 22 فروردین 1392 اصفهان
 2. زهرا مختاری، سید زین العابدین موسوی، پرویز امیری
  1. دنبالگری نقطه حدّ اکثر توانبا روش فازی و مقایسه آن با روش شبکه عصبی، سومین همایش سوخت ، انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه مواد و انرژی 26 الی 27 شهریور 1392 تهران

 

 1. محمد صادق میرزا جانی، سید زین العابدین موسوی، پرویز امیری ارئه روشی برای ارزیابی و آزمون پا رامترهای نشانه روی سرو مکانیزم دو درجه آزادی  پایدار شده  به وسیله ژیروسکوپ، نهمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، مشهد،  9 بهمن 1393

 

 1. سید زین ا لعابدین موسوی 1، امین رمضانی 2، صفیه بامتی طوسی 3 و ندا قرهحسنلو 3انتخاب بهینه سنسورها به منظور بهبود تشخیص عیوب عملگری و فرآیندی در یک راکتور
 2. شیمیایی با استفاده ازتحلیل مولفه اصلی، اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز خرداد 93

 

 1. سید زین العابدین موسوی، تحلیل، بررسی و مدلسازی ساختار و نحوه عملکرد پایدارساز دو محور نیرویی و شبیه سازی رفتار آن در سیمولینک، همایش ملی پیشرفت تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر، مرکز آموزش عالی خیام الکتریک،

 

 

 1. سید زین ا لعابدین موسوی 1، امین رمضانی 2، صفیه بامتی طوسی 3 و ندا قره حسنلو 3انخاب بهینه سنسورها به منظور بهبود تشخیص عیب عملگری در یک راکتور شیمیایی با استفاده از تحلیل مولفه اصلی، نخستین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز 7 خرداد 1393

 

 1. سید زین العابدین موسوی ، مظاهر اسمعیلی،علی بدری، “بررسی اثر نمودار بار در بهینه سازی هزینه یک سیستم ترکیبی مستقل تولید توان شامل فتوولتائیک ، پیل سوختی و باتری،دانشگاه آزاد اسلامی گنابادIEEE ،27و28و30 مردادماه 1393


 1. Safaee, S. Z. Moussavi, M. S. Mehrabani, M. B. Menhaj, Member, IEEE, and E. Ghobadi, Construction and Control of Monocopter Using MEMS AHRS, 2014 11th IEEE InternationalConference on Control & Automation (ICCA)June 18-20, 2014. Taichung, Taiwan

 

 1. Zahra Mokhtari, Zhale Amirijamshidi,Zeinolabedin Moussavi, Parviz Amiri ”Mppt Controller With Fuzzzy Method Based On A Septic Converter” ,The 1ST International conference and exhibition on solar energy May 19-20 2014,Tehran,

 

 1. سید زین العابدین موسوی، عبدالرضا بهیه، محمد هادی آذری ضرورت ایجاد تنوع در سبد انرژی و بازخورد آن در سلامتی زیست محیطی، اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی ، محیط زیست و توسعه پایدار بهمن 1392
 2. مدل سازی چند گانه مبتنی بر معیار غیر خطی گری، مهدی میرزایی، سید زین العابدین موسوی،  سومین کنفرانس مهندسی برق ایران،بهمن 1394
 3. S. Z. Moussavi, A. Badri, Mazaher Esmaili, Optimization of Operational Energy Cost in a Hybrid System Using PV, Fuel Cell and Battery for Stand –alone Applications 7th National Conference of Electrical Engineering and Renewable Energy
 4. طراحی و اجرای آزمایشگاه کنترل فرآیند، مهدی میزایی،  سید زین العابدین موسوی،  هفتمین همایش ملی آموزش پیشرفته

کتاب ها

عنوان مولفناشر
حساسه و کاربرد آن در  CCD تصویر برداری نجومیدکتر سید زین العابدین موسوی, دکتر هوشنگ حسینی , مهندس محمود رضا سمیعی زفرقندیدانشگاه تربیت دبیر رجایی
کنترل فرآیند صنعتیدکتر سید زین العابدین موسوی,  , مهندس نعمتالله غفاریدانشگاه تربیت دبیر رجایی
کتاب راهنمای معلمدکتر سید زین العابدین موسویسازمان پژوهش و برنامه ریزی کتاب های درسی، وزارت آموزش و پرورش

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
الكترومغناطيسدانشکده مهندسی برق1373تاکنون
سيستمهاي كنترل خطيانشکده مهندسی برق1373تاکنون
زبان تخصصيدانشکده مهندسی برق 1373 تاکنون
مدارهاي الكتريكي 1دانشکده مهندسی برق1373تاکنون
مدارهاي الكتريكي 2دانشکده مهندسی برق1373تاکنون
ماشينهاي الكتريكي 1دانشکده مهندسی برق1373تاکنون
تحليل مدارهاي الكتريكي 2دانشکده مهندسی برق1373تاکنون
كنترل مدرن جبرانيدانشکده مهندسی برق1373تاکنون
كارآموزيدانشکده مهندسی برق1373تاکنون