archibanner

  • معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

   معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

   کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور:
   کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور: در هفته دوم مهرماه مسابقات شطرنج کارکنان دانشگاه های منطقه …ادامه خبر »
  • تکمیلی: معاونت دانشجویی جزئیات نشست هم اندیشی این حوزه را با ریاست دانشگاه منتشر کرد:

   تکمیلی: معاونت دانشجویی جزئیات نشست هم اندیشی این حوزه را با ریاست دانشگاه منتشر کرد:

   جزئیات نشست مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه:
   جزئیات نشست مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه: همان طور که قبلا اعلام شده بود در تاریخ دوشنبه …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی خبر داد

   معاونت دانشجویی خبر داد

   برگزاری اولین دوره دانش افزایی بدنسازی فوتبال در ایران
   :برگزاری اولین دوره دانش افزایی بدنسازی فوتبال در ایران معاونت دانشجویی در راستای وظایف خویش در افزایش دانش و مهارت …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

   معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

   تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی
   تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی: امروز یکشنبه مورخ 5 خرداد ماه جلسه کمیته مشورتی دانشجویی …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

   معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

   تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی
   تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی : امروز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه جلسه حوزه اداره تربیت بدنی با …ادامه خبر »
 • امروز پانزده آذر هزار و سیصد و نود و هشت

  تلفن: 22970051
  فکس: 22970051
  داخلی: 2316
  vcs @ srttu.edu