First and Last Name

Grade Professor

  • Email: test @ srttu.edu
  • Telephone: 009821229700-60
  • Fax: 00982122970033
  • Department of any

Research Interests:

Caption
مدارت سوئیچنگ
منابع تغذیه
مدارات مجتمع

Educational Background

SectionuniversityCatchDate
دکتریدانشگاه تربیت مدرس1389
کارشناسی ارشددانشگاه خواجه نصیرالدین توسی1375

Professional Background

CaptionPlaceDate
Testsrttu2008-Now
Faculty membersrttu1998-Now

Membership of Scientific Societies

تاریخمکانموضوع
ایران 

عضویت در هیات داوران مرکز ملی پرورش استعداددرخشان و دانش پژوهان جوان

عضویت در هیات داوران پنجمین همایش ملی آموزش

عضویت در هیات داوران بخش کشوری جشنواره خوارزمی

عضویت در گروه داوری مرکز ملی نخبگان

1392-1393ایراندبیری فصلنامه صنایع الکترونیک
داوری مقاله ISI : 2016International of electronics letters
داوری مقاله ISI :  2015Microelectronic Journal
داوری مقاله ISI :  2015Journal of electrical and electronics engineering research
داوری مقاله ISI :  2016Journal of electrical and electronics engineering innovation

Referee for Journals

1روشي جديد در طراحي شبکه اتصال داخلي آرايه هاي آنالوگ برنامه پذير ميدانيفصلنامه صنايع الکترونيکISCایران  13913حمزه اسفندیار پور

امیرمسعود سوداگر

پرویز امیری

2طراحی يک رگولاتور خطی تمام‌مجتمع با روش FCOC جهت کاربردهای توان پايين نظامی و پزشکیعلوم و فناوريهاي پدآفند غیر عاملISCایران  13912پرویز امیری

امین نقاش

3Elimination of Flicker, Harmonic and Voltage Drops by Modelling and Simulation of Power Electronic DeviceIREACOSCOPUSItaly  20125رحمان موسوی

پرویز امیری

رضا قندهاری

جمیل صدوقی

4Systematic Approach for Designing Ultra Wide Band Power AmplifierModern Applied Science Canada  20126رضا زاده

پرویز امیری

مریم باغبان

5Presenting Systematic Design for UWB Low Noise Amplifier CircuitsModern Applied Science Canada  20126رضا زاده

پرویز امیری

پریسا رودکی

مریم باغبان

6A New Method for Quick and Easy Synchronization of CHP Resources with an EPSIREACOSCOPUSItaly  20136حسین رضا ترکاشوند

پرویز امیری

زین العابدین موسوی

7A Tester for Protective Relays of High Power Electrical-MotorsIREACOSCOPUSItaly  20136مهران کاویانی

پرویز امیری

8Design of broadband transimpedance amplifier foroptical communication systemsMicroelectronics JournalJCRNetherlands0.836201546محمود صيفوري

پرويز اميري

مجيد ركيده

8Biased Gates CMOS Resistive Ring MixerMicrowave and optical technology lettersJCRUK0.568201557پرویز امیری

بابک شجاعی

10طراحی و ساخت گاورنر الکترونیکی برای دیزل ژنراتور های حساس به وسیله plcمجله علمی پژوهشی علوم و فناوريهاي پدآفند غیر عاملISCایران  13924پرویزامیری

مهدی رستمی

11  تقویت‌کننده پزشکی تمام مجتمع با قابلیت تنظیم بهره و پهنای باند جهت دریافت سیگنال قلبفصلنامه صنايع الکترونيکISCایران  13924پرویز امیری

امین نقاش

12طراحي و شبيه سازي تقويت كننده RGC با پهناي باند 9GHz و بهره 60dB.Ω در تكنولوژي 0/18μm براي سيستمهاي مخابرات نوريفصلنامه صنايع الکترونيکISCایران  13924محمود صيفوری

پرویز امیری

مجید رکیده

13 Simulation and Comparison of Control Methods of Doubly Fed Induction Generator in Energy Conversion SystemCiencia e NaturaISI Brasil201537اميد رحماني

پرويز اميري

زهرا مختاري

ژاله اميرجمشيدي

14A Novel CMOS Neural Amplifier Based On Self Biased CascodeElectronics Information & PlanningISIIndia  20153آوا هدایتی پور

شقایق اصلانزاده

پرویز امیری

15Study and simulation of wind turbine with doubly fed generatorElectronics Information & PlanningISIIndia  20153پرویز امیری

امید رحمانی

زهرا مختاری

ژاله جمشیدی

16Two High Slew Rate Buffers Based on Flipped Voltage FollowerInternational Journal on Electrical Engineering and InformaticsSCOPUSIndonesia  20168Mona Khanjani Moaf

Milad Piri

Parviz Amiri

17طراحی مرجع ولتاژ زیر یک ولت 15 ppm/ با استفاده از ترانزیستور های ذاتی (Native)

 

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایرانISCایران  13952پرویز امیری

آوا هدایتی پور

شقایق اصلان زاده

18طراحی پیش تقویت کننده RGC کم نویز مدار مجتمع CMOS با پهنای باندGHz 20 و بهره dBΩ ۶٠مجله مهندسی برق دانشگاه تبریزISCایران  13952پرويز اميري

محمود

بابک آفرين

آوا هدايتي پور

19A New Low-Voltage, Low-Power and High-Slew Rate CMOS Unity-Gain BufferIjeee

دانشگاه علم و صنعت

ISC

SCOPUS

ایران  201410میلاد پیری

مونا خانجانی

پرویز امیری

20تأثیر تیمار آب‌گرمایی بر خواص آکوستیک گونه‌های گردو و آزاد مورد استفاده در ساخت آلات موسیقی

 

مجله علمی پژوهشی

فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

ISCایران  139329محمد غفرانی

حسین حسین­خانی

حبیب رحیمی دستجردی

سعید خجسته خسرو

پرویز امیری

21طراحی و ساخت مولد پالس لورن به روش PWM  برای سامانه موقعیت یابی LPSمجله علمی پژوهشی رادارعلمي پژوهشيایران  13932اباذر خرمی

احمد عفیفی

پرویز امیری

طاهر آقازاده

22Improved Variable Step Size Incremental Conductance Mppt Method With High Convergence Speed For Pv SystemsJournal of Engineering Science and Technology School of Engineering, Taylor’s UniversitySCOPUSMalaysia  201611بهزاد عزیزیان عیسی لو

پرویز امیری

23Output Impedance Improvement of A Low Voltage Low Power Current Mirror Based on Bulk Driven TechniqueMicroelectronics JournalJCRNetherlands0.8760.920201656یاسین باستان

الهه حمزه ایل

پرویز امیری

24A folded cascade-based broadband transimpedance amplifier for optical communication systemsMicroelectronics JournalJCRNetherlands0.8760.920201654مجيد ركيده

محمود صيفوري

پرويز اميري

25Improved variable step size incremental conductance MPPT method with high convergence speed for PV systemsJournal of Eng. Scien. and Tech

 

SCOPUS, ISC Malaysia0.193201611BEHZAD AZIZIAN ISALOO, PARVIZ AMIRI
26A folded cascade-based broadband transimpedance amplifier for optical communication systems

Microelectronics Journal

 

JCRNetherlands0.836201654Majid Rakide.Mahmood Seifouri.ParvizAmiri
27A transimpedance amplifier for optical communication network based on active voltage-current feedback

Microelectronics Journal

 

JCRNetherlands0.836201767Mahmood Seifouri .Parviz Amiri Iman Dadras
28Slew Rate and Transient Response Enhancement in MOLDO with Modifying Error Amplifier StructureJournal of Circuits, Systems and ComputersJCRChinese0.4810.434201726Fatemeh abdi, mahnaz janipoor, parviz amiri
29An Electronic Transimpedance Amplifier for Optical Communication Network Based on Active Voltage-Current FeedbackTabriz Journal of Electrical Engineering,ISCIRAN139646Mahmood Seifouri

Parviz Amir

Iman Dadra

30 

 Design and implementation of adaptive FxLMS on FPGA for online active noise cancellation

Journal of the Chinese Institute of Engineers 

 

JCRChina0.3952017 

 Fatemeh Abdi, Parviz Amiri

 
1Designing Optical Beam Filter And Detector Based On Photonic Crystals Structure By FMCWIJERA2012رضا خدادای

پرویز امیری

2Controller Design for Synchronizing Distributed Generation Systems with the Phase Locked Loop (PLL(IJEAT2012زین العابدین موسوی

پرویز امیری

احمد حسینی

3A New High Efficiency Tri-State Boost ConverterIJETAEJanuary

2013

پرویز امیری

محمد صادق شریفی

4Receiving, Filtering and Amplifying Earthquake SignalsIJETAEDec 2013حسین فرآذر

پرویز امیری

5A High Efficiency Low-Voltage Soft Switching DC–DC

Converter for Portable Applications

JECEI 2013پرویز امیری

مریم شرفی

6 A High-Gain and Low-Noise 0.9 μW Operational AmplifierHRPUB2014میلاد پیری

مونا خانجانی

پرویز امیری

7 Speed Control of DC Motor by Programmable Logic Control with High AccuracyHRPUB 2013پرویز امیری

مهسا باقری

8 Designing of Automotive Engine Electronic Throttle Controller for EF7 EngineHRPUB 2014مهدی رستمی

پرویز امیری

9THD Analysis in Closed-Loop Analog PWM Class-D AmplifierJECEI2014پرویز امیری

مصطفی کوهستانی

محمود صیفوری

10Improving Synchronization Performance in Ultra-wideband Communication Systems Using Two-Section Algorithm Based

on Energy Detection Receiver

Majlesi Journal of Telecommunication DevicesJune 2014پرويز اميري

امين ايزدي

حسين قرائي گركاني

محمدرحيم پيشگو

11MPPT Controller Design Using Fuzzy-BBBC MethodACSIJ:  Advances in Computer Science: an International JournalMarch 2015ژاله اميرجمشيدي

زهرا مختاري

زين­العابدين موسوي

پرويز اميري

12UWB Mixer improvement with Regulated Voltage SourceJECEI2014بابک شجاعی

پرویز امیری

امین ایزدی

حسین قرایی

رحیم پیشگو

13
A laboratory method for obtaining two degrees of freedom gyro-scopic stabilizer transfer function
 International Journal of Engineering & Technology
2016محمدصادق میرزاجانی دارستانی

زین العابدین موسوی

پرویز امیری

14 

Design and Simulation of Solar Power Plant with Fuzzy MPPT and Fully Sinusoidal Current by Multilevel Hysteresis Controller

IJMEC2017 

Mohammad Cheshfar, Zahra Mokhtari, Zhale Amirjamshidi, Zeinolabedin Moussavi, Parviz Amiri

1سومین همایش ملی آموزشایرانتهرانجایگاه سیستم های مهندسی پزشکی  مرتبط با بیماری های قلبی در دروس دانشگاهیپرویز امیری

امین نقاش

2سومین همایش ملی آموزشایرانتهرانآموزش کنترل دور موتور القایی با استفاده از شبیه سازیمحمد چشفر

پرویز امیری

3دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایرانایرانتهرانطراحی مدار راه انداز شیرهای الکتروهیدرولیکی  در سیستم ترمز ضد قفل خودروامیر مسعود سوداگر

پرویز امیری

صیاد نصیری

ناصر محمودی

4CY-ICER 2012

IEEE Conference

قبرسنیکوزیاPresentation of a modern method in teaching modeling and converting PWM switches of DC-DC converterParviz Amiri

Sadoughi

Reza Ghandehari

Mohammad cheshfar

5دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

HFC 2012

ایرانتهرانطراحی اینورتر با کنترل هیسترزیسی مد جریانی مبتی بر پیل سوختیزین العابدین موسوی

پرویز امیری

محمد چشفر

91
6دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

HFC 2012

ایرانتهرانطراحی مدار مبدل DC-DC  با مدار راه انداز نرم  جهت استفاده در خودرو های هیبرید مبتی بر پیل سوختیپرویز امیری

مهدی رستمی

91
ردیفتاریخعنوان همایش علمی معتبر

ملی و بین‌اللملی

محل برگزاریعنوان مقالهنام متقاضي

و همکاران

به ترتیب

کشورشهر
7چهارمین همایش ملی آموزشایرانتهرانابزاری برای آموزش اصول موازی سازی با شبکه و مطالعه تاثیر آن بر دانشجویانسید احمد حسینی

زین العابدین موسوی

پرویز امیری

91
8چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

ICEEE2012

ایرانگنابادطراحی و ساخت کنترل دور موتورهای DC و  تحلیل سیستم کنترلی دیجیتال  DC PWMپرویز امیری

مهسا باقری

زینب فرخی

91
ردیفتاریخعنوان همایش علمی معتبر

ملی و بین‌اللملی

محل برگزاریعنوان مقالهنام متقاضي

و همکاران

به ترتیب

کشورشهر
9کنگره ملی مهندسی برقایرانمشهدمبدل باک کنترل ترکيبی PFM و PWM در تکنولوژی CMOS با ابعاد 81.0 μmمریم شرفی

پرویز امیری

91
10Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 2012 IEEEتایوانتایپهAuxiliary-carrier load-shift keying for reverse data telemetry from biomedical implantsM .Karimi

A.M. Sodagar

M.E. Mofrad

P. Amiri

91
11نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایرانایرانتهرانمدل سازي مقاومت كاذب و بر مبناي آن طراحي يك تقويت كننده پزشكي كم نويز و كم توان جهت دريافت سيگنال ECGامین نقاش

پرویز امیری

91
12سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایرانایرانتهرانطراحی و ساخت واحد کنترل موتور های درون سوز احتراقی جهت کاربرد های ایستگاهی نیروگاهی بوسیله  PLCمهدی رستمی

پرویز امیری

91
13PEDSTC IEEE ConferenceایرانتهرانComparison and simulation of rotor flux estimators in stationary and rotating reference frame in the vector control of induction Motors for low-speed applicationsJamil Sadoughi

Reza Ghandehari

Parviz Amiri

91
14سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایرانایرانتهرانطراحی و ساخت مدارکنترل دور موتورهای DC با ترکیب روش­های تاکو، شفت انکدینگ و جریانمهسا باقری

پرویز امیری

91
15سومين كنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايرانایرانتهرانبررسي روش هاي فازي در دنبالگري نقطه ي حداكثر توانزهرا مختاری

زین العابدین موسوی

پرویز امیری

92
16پنجمین  همایش ملی آموزشایرانتهرانارائه شیوه آموزش منابع تغذیه سوئیچینگ ترکیبی با رویکرد شبیه سازيمریم شرفی

پرویز امیری

92
17پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الكترونيك ایرانایرانگنابادروش های طراحی اینورتر چند سطحی بر اساس کنترل جریان هیسترزیسیزین العابدین موسوی

پرویز امیری

محمد چشفر

1392
18پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الكترونيك ایرانایرانگنابادبررسي و مقايسه عملكردالگوريتم هاي همزمان سازي درسيستم هاي مخابراتي بي سيم فراپهن باندامين ايزدي

پرويز اميري

سال
92
19سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

ICREDG2013

ایرانتهراندنبالگري نقطه حداكثر توان با روش فازي و مقايسه آن با روش شبكه عصبيزهرا مختاري

سيد زين العابدين موسوي

پرويز اميري

1329
20دومین کنفرانس ملی

ایده های نو در مهندسی برق

ایراناصفهانعیب یابی بلبرینگ موتورهای الکتریکی با استفاده از روشهای تبدیل فوریه سریع و آشکار سازی پوش و مقایسه روشهای مذکورمحمد حسین رفان

پرویز امیری

جواد داودی

1392
دومین سمپوزیوم ملی ادوات مخابراتی مجلسی MSTDایرانتهرانهمزمان سازی سیستم های بیسیم فرا پهن باند با استفاده از الگوریتم جست و جوی بازگشتیامین ایزدی

پرویز امیری

22هشتمین  کنفرانس پیشرفت های علم و تکنولوژیایرانمشهدالگوریتم هدایت افزایشی با اندازه گام متغییر تطبیقی برای دنبالگری نقطه حداکثر توان در سیستم های فتو ولتائیکبهزاد عزیزیان

پرویز امیری

سال
92

Journal Papers

TitleAuthorsjournalpublish yearCommentsPdf
Test Test Test TestA.B. Test, H. Testjournal of Test2011Acceptedpdf
Test Test Test TestH.R. Test, E.Test, B.Test sJournal of TestNo. 9, autumn & winter, 2012-2013pdf
Test Test Test TestE. Test, H. Test, H.R. Testjournal of TestVol. 31, No. 137, spring, 2012pdf

Conference Papers

 

DateConferencePlaceTitleAuthorsPDF
1Jan. 2015Test Test TestTehranTitleAuthorspdf
2September 2014Test Test TestMadridTitleAuthorspdf
3July 2013Test Test Test TestIsfahanTitleAuthorspdf

Research Projects

 

TitleProject LeaderYearComments
1test1390
2test test1388
3test1388

Books

BookTitleBook
Test Test TestMorepdf
Test Test Test TestMorepdf

Courses Taught

captionSectionStartYearEndYear
Test Test1998(1998-Now)
Test(1,2)1998(1998-Now)
Test Test Test

Workshops

PlaceTimeTitle
111