• افزايش سقف وام صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان

   افزايش سقف وام صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان

   با سلام و ادب به استحضار اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان دانشگاه مي رساند كه با توجه به …
   با سلام و ادب به استحضار اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه كانون بازنشستگان دانشگاه مي رساند كه با توجه به …ادامه خبر »
  • فراخوان حضور در “كميته هاي تخصصي” و “اتاق فكر و خبر” كانون

   فراخوان حضور در “كميته هاي تخصصي” و “اتاق فكر و خبر” كانون

   با سلام، بدينوسيله از اعضاء محترم كانون كه مايلند در هم انديشي و تبادل نظر پيرامون مسایل مهم درون سازمانی …
   با سلام، بدينوسيله از اعضاء محترم كانون كه مايلند در هم انديشي و تبادل نظر پيرامون مسایل مهم درون سازمانی …ادامه خبر »
  • ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره كانون با رياست محترم دانشگاه در هفتم مرداد

   ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره كانون با رياست محترم دانشگاه در هفتم مرداد

   ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره و همكاران كانون بازنشستگان با رياست محترم دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر عظمتي و …
   ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره و همكاران كانون بازنشستگان با رياست محترم دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر عظمتي و …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  tamaas

  فکس: 22970033

  داخلی کانون 2472

  مدیر اجرایی کانون: 09123877651

  فرم تماس با کانون بازنشستگان