• فراخوان تشكيل اتاق فكر و كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان دانشگاه

   فراخوان تشكيل اتاق فكر و كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان دانشگاه

   سرور ارجمند، بازنشسته گرامي؛ به استحضار مي رساند: پيرو سياست هاي جديد صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر واگذاري هرچه بيشتر …
   سرور ارجمند، بازنشسته گرامي؛ به استحضار مي رساند: پيرو سياست هاي جديد صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر واگذاري هرچه بيشتر …ادامه خبر »
  • موافقت دانشگاه با استفاده بازنشستگان محترم از امكانات رفاهي مجتمع رشد تنكابن

   موافقت دانشگاه با استفاده بازنشستگان محترم از امكانات رفاهي مجتمع رشد تنكابن

   به اطلاع بازنشستگان ارجمند مي رساند: بنا بر موافقت رئيس محترم دانشگاه و هماهنگي به عمل آمده با معاونت محترم …
   به اطلاع بازنشستگان ارجمند مي رساند: بنا بر موافقت رئيس محترم دانشگاه و هماهنگي به عمل آمده با معاونت محترم …ادامه خبر »
  • تور مسافرتي چهار روزه بازنشستگان به شيراز برگزارشد

   تور مسافرتي چهار روزه بازنشستگان به شيراز برگزارشد

   سفرچهارروزه شیرازبه اتفاق همکاران وخانواده محترم شان تداعی روزهای خوب وخوش گذشته کاری ورفاقت باهم بودن را به همراه داشت. …
   سفرچهارروزه شیرازبه اتفاق همکاران وخانواده محترم شان تداعی روزهای خوب وخوش گذشته کاری ورفاقت باهم بودن را به همراه داشت. …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  tamaas

  فکس: 22970033

  داخلی کانون 2472

  مدیر اجرایی کانون: 09123877651

  فرم تماس با کانون بازنشستگان