پانته آ عمراني

استاديار

  • ایمیل: pantea.omrani@srttu.edu
  • تلفن: 02122970060
  • فکس:
  • گروه: صنايع چوب

زمینه های پژوهشی

موضوع
1wood welding
2مبلمان
3سازه هاي چوبي

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه دولتي فرانسه
2کارشناسي ارشددانشگاه دولتي فرانسه

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مدیر اجرایی نشریه عمراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1393-1394
2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمهرماه 1389 تا کنون
3

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیونایران1394
2
3

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1389 تا کنون
2فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
3
4

 

جوایز

عنوان
1 استاد نمونه گروه صنایع چوب (منتخب دانشجویی) سال 1391
2
3

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
دروس تخصصی کارشناسی ارشدعمران1389مهرتاکنون
دروس تخصصی کارشناسیعمران1389مهرتاکنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1393 کارگاه مقاله نویسی

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPDF
1
2
3

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
1
2
3

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1عنوان پروژه
2عنوان پروژهطرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلدعنوان