Mr.Seifouri

  •   محمود صيفوري – دانشيار
  • دکتری تخصصی برق – الکترونیک نوری
  •  mahmood.seifouri@sru.ac.ir
  • تلفن : 00982122970060
  • فکس : 00982122970033
  •  گروه : مهندسی  الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
1الکترونیک نوری
2فيبر نوري
3ادوات فوتونيك و فوتونيك كريستال

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریUWCC  انگلستان1368
2کارشناسيUWCC  انگلستان1364

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مدیر گروهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتیر ماه 92 تا دي ماه 96

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1Sensor Letters 1393
2International Journal of Electronics 1393
3Neural Computing and Applications 1392
4Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering1393

 

S.Olyaee, M. Seifouri, E. Azimi, V. Dhasarathan “Design and Numerical Analysis of an All-optical 4-channel Power Splitter in E, S, C, L, and U Bands via Nano-line Defects in Photonic Crystal”  Journal of optical communications, 2018
Fallahi, M. Seifouri, “Design of a high-quality optical filter based on 2D photonic crystal ring resonator for WDM systems” Journal of optical communications, 2018
Fallahi, M. Seifouri, “Design of an Improved Optical Filter Based on Dual-Curved PCRR for WDM Systems” Journal of Optoelectronical Nanostructures,Vol:2, No:3, 2017 pp. 45-55
Seifouri , V. Fallahi, S. Olyaee, “Ultra-high-Q optical filter based on photonic crystal ring resonator” Photonic Network Communications (Springer), Vol:35, Issue:2, 2017, pp.225-230
Fallahi, M. Seifouri, “A new design of a 4-channel optical demultiplexer based on photonic crystal ring resonator using a modified Y-branch” OPTICA APPLICATA, 2017
Seifouri, P. Amiri, A. Dadras, “A Transimpedance Amplifier for Optical Communication Network Based on Active Voltage-Current Feedback” Microelectronics journal(Elsevier) , Vol:67, 2017, pp. 25-31
Fallahi, M. Seifouri, S. Olyaee, H. Alipour- Banaei, “Four-channel optical demultiplexer based on hexagonal photonic crystal ring resonators” Optical Review (Springer) , Vol:24, 2017, pp. 605-610
Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, R. Karami, “Dispersion compensation in optical transmission systems using high negative dispersion halcogenide/silica hybrid microstructured optical fiber” Optical Review (Springer), Vol:24, 2017, pp. 318-324
Alizadeh, M. seifouri, “Dispersion engineering of highly nonlinear rib waveguide for mid-infrared super continuum generation” OPTIK (Elsevier), Vol: 140, 2017, pp. 233-238
Seifouri, R. Sharaf, “Symmetric metal nanogratings and horned shape extended pads to enhance light transmission of plasmonic metal-semiconductor-metal photodetector” Opt Quant Electron, Vol: 49, Issue: 4, 2017, pp. 1-13
Karimi, M. seifouri, S. Olyaee, M. Chitsazian, M. Alizadeh, “Numerical analysis of a circular chalcogenide/silica hybridnanostructured photonic cyistal fiber for the purpose of dispersion compensasion” Int.j.numer.model, Vol: 30, Issue: 3, 2017, pp. 1-11
Seifouri, M. Alizadeh, “Supercontinuum generation in a highly nonlinear Chalcogenide/ MgF2 Hybrid photonic crystal fiber” International Journal of Optics and Photonics (IJOP), Vol:12, No. 1, Winter-Spring, 2018, pp. 69-78
Seifouri, S. Olyaee, R. Karami, “A New Design of As2Se3 Chalcogenide Nanostructured Photonic Crystal Fiber for the Purpose of Supercontinuum Generation” Current Nanoscience, Vol:13, Issue: 2, 2017, pp. 202-207
Olyaee, M. Seifouri, A. Nikousohbat, “Hexagonal-circular and square-hexagonal index-guiding photonic crystal fiber” The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, Issue: 49, 2016, pp. 13-18
Rakideh, M. Seifouri, M.Amiri, “A folded cascade-based broad band transimpedance amplifier for optical communication systems” Microelectronics journal (Elsevier), Vol: 54, 2016, pp. 1-8
Mohsenirad, S. Olyaee, M. Seifouri, “Design of a new two-dimensional optical biosensor using photonic crystal waveguides and a nanocavity” PLM, Vol: 5, Issue: 1, 2016, pp. 51-56
Olyaee, M. Seifouri, H. Mohsenirad, “Label-free detection of glycated haemoglobin in human blood using silicon-based photonic crystal nanocavity biosensor” Journal of Modern optics, Vol:63 Issue: 13, 2016, pp. 1274-1279

س. عليايي، م. صيفوري، ع. نيكوصحبت ،” فيبر بلور فوتوني با ساختار دايروي –هشت ضلعي با پاشندگي رنگي ، تلفات ساختار و اثر غير خطي پايين ” ، نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران ، تابستان95، سال 14، شماره20

م. صيفوري، ر. كلهر ،” ارائه ساختاری جدید از فیبر بلور فوتونی به منظور بهبود تولید طیف ابرپیوستار ” ، فصلنامه صنايع الكترونيك ايران، بهار95، دوره7، شماره1

Seifouri, M. Dekamin S. Olyaee, “A new circular chalcogenide/silica hybrid microstructured opticalfiber with high negative dispersion for the purpose of dispersion compensation” OPTIK, Vol:126, Issue: 21, 2015, pp. 3093-3098

M. Seifouri, P.Amiri, M.Rakideh, “Design of broadband transimpedance amplifier for optical communication systems”, Microelectronics Journal (Elsevier), 2015
 S. Olyaee,M. Seifouri, A. Nikoosohbat, Shams Esfand Abadi. “Low Nonlinear Effects Index-Guiding Nanostructured Photonic Crystal Fiber” , International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering , 2015
M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, “A New Design of As2Se3 Chalcogenide Glass Photonic    Crystal Fiber with Ultra-Flattened Dispersion in Mid-Infrared  Wavelength Range” Majlesi Journal of Electrical Engineering, 2014
P. Amiri, Kouhestani, M. Seifouri, THD Analysis in closed loop analog PWM class-D amplifiers”,JECEI, 2014
 M. Seifouri, S. Olyaee, M. Dekamin, “Chalcogenide As2Se3 multi cladding microstructured optical fiber with high nonlinearity and flattened dispersion in mid-infrared range”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, 2014
 M.Seifouri, et al.” Simulation of  the Optimized Structure of a Laterally Coupled Distributed Feedback (LC-DFB) Semiconductor Laser Above Threshold” ETASR, 2013
م . صيفوري، پرويز اميري،  ركيده ،”طراحی و شبیه سازی تقویت کننده آر جی سی با پهنای باند 9 گیگا هرتز و بهره 60 دی بی در تکنولوژی 0.18 میکرون  برای سیستم­های مخابرات نوری” فصلنامه صنايع الكترونيك ايران،92
 M.Seifouri, et al. “Performance analysis of selective partial update normalized least mean squares algorithm over an adaptive incremental network” IJECE, 2012
M.Seifouri, et al. “ Numerical analysis of SHB effects in laterally-coupled distributed feedback (LC-DFB) lasers” ETASR, 2012
M.Seifouri, et al. “Design of multi-layer optical fibers with ring refractive index to reduce dispersion and increase bandwidth in broadband optical networks” ETASR, 2012

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
1Oct. 2014ICN 2014TurkeyLow Chromatic Dispersion and Confinement  Loss Nano Photonic Crystal FiberS. Olyaee, M. Seifouri, A. Nikosohbat
2May 2017RIAPA-LDS 2017TabrizDesign and Analysis of Plasmonic Switch at mid-IR Wavelengths with Graphene Nano- RibbonsM. Seifouri, and F. Moradiani
3فروردين 1396پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايرانتهرانطراحی یک فیلتر نوری جدید مبتنی بر تشدیدگر حلقوی کریستال فوتونیوحيد فلاحي، محمود صيفوري، حامد عليپور بنائی
4فروردين 1396پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايرانتهرانبهبود افت الحاقی در دی مالتی پلکسر 8 کاناله با موجبر مخروطی و پاسخ طیفی مسطحمريم احمدوند، محمود صيفوري، سعيد عليايي
5 فروردين 1396پنجمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايرانتهران حسگر زیستی فیبر کریستال فوتونی جدید با استفاده از تشدید پلاسمون سطحمليحه عظيمي روييني، محمود صيفوري، سعيد عليايي
 6اسفند 1395سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایرانتهرانطراحی و شبیه‌سازی عددی تقسیم‌ساز (اسپلیتر) توان چهار کاناله تمام نوری در باندهای يو و ال و سي و ايي واس با ایجاد نقصهای خطی در بلور فوتونیسعيد عليايي، محمود صيفوري،ابراهيم عظيمي سوراني
 7خرداد 1395هشتمين همايش ملي آموزشتهرانآموزش (دي) مالتي پلكسر هاي نوري بر اساس توري آرايه موجبري و تحليل هندسي و رياضي توان نوري آنمريم احمدوند، محمود صيفوري
8شهریور 1394The 4rd Iranian Conference on Optics & LaserتهرانDesign of a New Biosensor Device based on photonic crystal Waveguide and Nanocavityحمیده محسنی­راد ، سعید علیائی، محمود صیفوریpdf
9مرداد، 1394دومين كنگره بين المللي مهندسي برقتهرانبهبود طيف ابر پيوستار بر اساس شيشه هاي چلكوجنايد ناخالص شده با خاك نادرمحمود صیفوری ، پرویز امیری ، چیت سازیانpdf
10مرداد، 1394دومين كنگره بين المللي مهندسي برقتهرانبهينه سازي پاشيدگي رنگي و تلفات در فيبر هاي نانو ساختار مبتني بر لكوجنايدمحمود صيفوری ، سعید عليائي ، كرمیpdf
11مرداد، 1394دومين كنگره بين المللي مهندسي برقتهرانبهينه سازي توليد طيف ابرپيوستار در فيبر هاي كريستال فوتوني از جنس سيليكا با ضريب خطي خيلي بالا محمود صیفوری ، پرویز امیری ، علیزاده
12اردیبهشت، 1394هشتمين همايش ملي آموزشتهرانآموزش شبیه سازی تولید طیف ابرپیوستار در فیبر بلور فوتونی محمود صیفوری ، رحمان کلهر
132014،July2nd International Conference on Nanotechnology, Istanbul UniversityTurkeyLow Chromatic Dispersion and Confinement Loss Nano Photonic Crystal Fiber S. Olyaee, M. Seifouri, and A. Nikoosohbat
14مرداد، 1393کنفرانس مهندسی برق مجلسیمجلسیارائه ساختار جدید فیبر بلور فوتونی جهت ایجاد پروفایل پاشندگی تخت ونزدیک صفر محمود صیفوری ، رحمان کلهر
15مرداد، 1392پنجمين کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایرانگنابادOptical Pulse Propagation Using the Beam Propagation Method محمود صیفوری، درويش و امامي فر
16دی، 1392اولين همايش ملي مهندسي برق ايرانبندر گز طراحی و شبیه سازی تقویت کننده امپدانس انتقالی برای سیستم های مخابرات نوری 10 گیگا م . صيفوري، پرويز اميري، م. ركيده
17  بهمن،1391 نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایرانزاهدانشبیه ­سازی وابستگی دمایی طیف گسیل خودبه­خود تقویت شده در لیزر نیم­رسانامحمود صیفوری، شهشهاني ، فسنقري  
18 دي 1391 اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناتیس ایرانتهرانشبیه سازی ساختار بهینه شده لیزر نیمه رسانا با فیدبک توزیع شده و جفت شدگی جانبی محمود صیفوری، شهشهاني ، فرجي

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري با استفاده از تشديد گر حلقوي به منظور استفاده در ساختار دي مالتي پلكسر نوري مبتني بر كريستال فوتوني محمود صيفوري1396طرح پژوهشي
2سوئیچ‌های تمام نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی کریستال فوتونی  محمود صيفوري1396طرح پژوهشي
3AVR طراحی و ساخت یک سیستم غلظت سنج با نور مرئي و ميكروكنترلر محمود صیفوری1392 طرح پژوهشی
4AVRطراحی و ساخت یک ربات چند منظوره با استفاده از میکروکنترلرمحمود صیفوری1391 طرح پژوهشی
5طراحی و ساخت یک سیستم انتقال داده با استفاده از پرتو مادون قرمزمحمود صیفوری1390 طرح پژوهشی
6مطالعه و بررسی شبکه های نوری به منظور طراحیمحمود صیفوری1390 طرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلدعنوانسال چاپ
 1 seifouri_1

Optoelectronic Devices & Systems,Translation

 Published by SRTTU Press

1389 
 2 seifouri_2Optoelectronics (Translation), Published by IUST Press1378 

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
1تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادیدانشکده مهندسی برق1386تاکنون
2فیبر نوریدانشکده مهندسی برق1386تاکنون
3شبکه های نوریدانشکده مهندسی برق1386تاکنون
4فیزیک الکترونیکدانشکده مهندسی برق1386تاکنون
5الکترونیک 1 و 2 و 3دانشکده مهندسی برق1386تاکنون
6زبان تخصصیدانشکده مهندسی برق1386تاکنون

Empty tab. Edit page to add content here.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.