محمد حسین مقامی

استادیار

  • ایمیل: mhmaghami@sru.ac.ir
  • تلفن: 00982122970060
  • فکس: 00982122970033
  • گروه: الکترونیک

زمینه های پژوهشی

موضوع
1ریزسیستم های قابل کاشت در بدن
2مبدل های داده
3طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1393
2کارشناسي ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر1388

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1395-تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1کمیته ایمپلنت مغزی – ستاد توسعه علوم شناختیایران1394- تا کنون
2انجمن مهندسی برق و الکترونیک (IEEE)آمریکا1385- تا کنون

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1IEEE Transactions on Industrial ElectronicsIEEE1395
2IEEE Design and Test of ComputersIEEE1395
3International Journal of Circuit Theory and Application John Wiley and Sons Inc1393-1396
4Microelectronics JournalElsevier1392-1396

 

جوایز

عنوان
1دریافت پژوهانه از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) برای انجام پروژه طراحی سیستم ثبت سیگنال­های الکتریکی به روش ECoG
2دریافت اعتبار پژوهشی برای انجام پروژه طراحی پایانه تحریک برای یک پروتز بینایی از Canada Research Chair on Smart Medical Devices, and Microsystems Strategic Alliance of Quebec (ReSMiQ)
3کاندیدای بهترین مقاله دانشجویی کنفرانس معتبر IEEE ISCAS 2014 و دعوت شدن برای ارسال نسخه کامل مقاله به IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, Special Issue on ISCAS 2014

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیت
1A High-Data-Rate Area-Efficient Uni-Pulse Harmonic Modulation Transmitter for Implantable Neural Recording MicrosystemsM. Zinaty, P. Amiri, and M. H. Maghami Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC)Mar. 2020پذیرفته شده
2Compact, Programmable, Two-Stage Configuration for Implantable Biopotential Recording AmplifiersM. H. Maghami, and A. M. Sodagar
 Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC)Dec. 2019پذیرفته شده
3A Low-Voltage Bulk-Driven Differential CMOS Schmitt
Trigger with Tunable Hysteresis
A. Nejati, Y. Bastan, P. Amiri and M. H. Maghami Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC)Jul. 2019چاپ شده
4Versatile Stimulation Back-End with Programmable Exponential Current Pulse Shapes for a Retinal Visual ProsthesisM. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. SawanIEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering (TNSRE)Nov. 2016چاپ شده
5Analysis and design of a high-compliance ultra-high output resistance current mirror employing positive shunt feedbackM. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. SawanInternational Journal of Circuit Theory and Applications (IJCTA)Dec. 2015چاپ شده
6Visual Prostheses: The Enabling Technology to Give Sight to the BlindM. H. Maghami, A. M. Sodagar, A. Lashay, H. Riazi Esfahani and M. Riazi EsfahaniJournal of Ophthalmic and Vision Research (JOVR)Oct.-Dec. 2014چاپ شده
7 Low-Power, Low-Voltage, Dual-Output, Second Generation Current Conveyor and Its Application in Low-Pass Filter Design M. H. Maghami and A. M. Sodagar Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC) Jun. 2013 چاپ شده
8 A hybrid CT/DT double-sampled SMASH Σ∆ modulator for broadband applications in 90 nm CMOS technology M. H. Maghami and M. Yavari Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing  Oct. 2012 چاپ شده
9 Low-Voltage Double-Sampled Hybrid CT/DT SD modulator for Wideband Applications M. H. Maghami and M. Yavari  Journal of Circuits, Systems and Computers (JCSC)Dec. 2010 چاپ شده

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکاران
1May 201730th Annual IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer EngineeringکاناداDesign, Fabrication, and Test of Flexible Thin-Film Microelectrode Arrays for Neural InterfacesM. S. Nahvi, F. Akbari Boroumand, M. H. Maghami, A. M. Sodagar, A. Shojaei, and, J. Mirnajafi-Zadeh
2May 201730th Annual IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer EngineeringکاناداCompact, Battery-Powered, Eight-Channel Micro-Electrocorticography (µECoG) SystemA. Faizi-nejad, A. Kia, M. H. Maghami, S. Nasiri, R. Mohammadi, A. Shojaei, M. Rezaie, Y. Khazaei, J. Mirnajafi-Zadeh, E. Nadimi, and A. M. Sodagar
3201410th IEEE Conference on Biomedical Circuits and Systemsسوئیس A Noncoherent Low-Power High-Data-Rate BPSK Demodulator and Clock Recovery Circuit for Implantable Biomedical DevicesM. Karimi, M. H. Maghami, M. Faizollah and A. M. Sodagar
42014IEEE Intl. Symp. on Circuits and Systems استرالیاBiphasic, Energy-Efficient, Current-Controlled Stimulation Back-End for Retinal Visual ProsthesisM. H. Maghami, A. M. Sodagar and M. Sawan
5201234th IEEE Annual
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
آمریکاProgrammable High-Output-Impedance, Large-Voltage Compliance, Microstimulator for Low-Voltage Biomedical ApplicationsS. Farahmand, M. H. Maghami and A. M. Sodagar
6201118th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and SystemsلبنانFully-Integrated, Large-Time-Constant. Low-Pass, Gm-C Filter Based on Current ConveyorsM. H. Maghami and A. M. Sodagar
720105th IEEE European Conference on Circuits and Systems for CommunicationsصربستانHybrid CT/DT Resonation-Based Cascade SD Modulator for Wideband Low-voltage ApplicationsM. H. Maghami and M. Yavari
8200916th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and SystemsتونسA Double-Sampled Hybrid CT/DT SMASH SD Modulator for Wideband ApplicationsM. H. Maghami and M. Yavari
9 2009 IEEE Intl. Symp. on Circuits and Systems  تایوان Multirate Double-Sampling Hybrid CT/DT Sigma-Delta Modulators for Wideband Applications M. H. Maghami and M. Yavari
10 2009 6th Nanotechnology Iranian Student Conference تهران Design and Simulation of CT/DT Sigma-Delta Modulators for Broadband Applications in 90nm CMOS Technology M. H. Maghami, S. Khatami and M. Yavari
11 2008 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems مالت Simulation-Equation-Based Methodology for Design of CMOS Amplifiers Using Geometric Programming M. H. Maghami, F. Inanlou and R. Lotfi
12 2007 15th Iranian Conference on Electrical Engineering تهران Automatic Design of High-Performance Operational Amplifiers Using Geometric Programming  M. H. Maghami, F. Inanlou and R. Lotfi