por

علی پورکمالی انارکی

دانشیار

  • ایمیل: ali_pourkamali@srttu.edu
  • تلفن: 22970027
  • فکس: 22970043
  • گروه: طراحی جامدات

زمینه های پژوهشی

موضوع
1شبيه سازي و تحليل كامل قطعات به منظور بهبود و اصلاح هندسي، مواد، فرآيند ساخت و مراحل پس از ساخت
2تحليل كامل خستگي و تخمين عمر قطعات و ارائه پيشنهاد اجرايي به منظور افزايش عمر و ترميم قطعات
3طراحي قطعات با ديدگاه مكانيك شكست، خزش و خستگي و پيش بيني عمر دقيق قطعات با توجه به جوانه زني ترك و بررسي انواع عوامل موثر در آن و نيز تخمين مسير و سرعت رشد ترك خستگي و خزشي

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس1387
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس1375

 

سوابق اجرایی

 
ردیفعنوان فعالیتمشخصات ابلاغتاريخ انجام فعالیت
شماره تاریخاز تاریختا تاریخ
1مديرگروه ساخت وتوليد    
2مدير برنامه ريزي ، سنجش ونيازسنجي آموزشي    
3معاونت آموزشی    
4عضو هیأت اجرایی  جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه2240/196/9/876/9/8723/2/88
5سرپرست هیأت اجرایی  جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه54/423323/2/8823/2/88تا کنون
6عضو کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه01/432923/2/8823/2/88تا کنون
7عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک 6199/88/1128/9/8828/9/88تا کنون
8عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشگاه0/465722/2/8922/2/89تا کنون
9عضو هیأت رئیسه جلسات ارائه مقاله همایش ملی روشهای نوین آموزشی7/923113/4/8913/4/89تا کنون
10عضو شورای انتشارات دانشگاه7/1400724/6/8924/6/8924/6/91
11عضو کمیته طراحی جایگاه دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور و دانشگاه آموزش محور2484214/10/8914/10/89تا کنون
12نماینده رئیس دانشگاه در کمیته حق التدریسهای غیر هیأت علمی2839510/10/9110/10/91تا کنون
13عضو کمیته پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع دکتری3621414/12/9114/12/9114/12/93
14عضو کمیته تخصصی فنی و حرفه ای گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم2462112/9/9312/9/93تا کنون
15عضو اصلی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و قائم مقام ریاست شورا2521518/9/9318/9/93تا کنون
16شرکت در سمینار هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار حوزه های برگزاری آزمونهای تحصیلات تکمیلی سال 9482038/12/11/932/11/932/11/93
17عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی44044/3/944/3/94تا کنون
18شرکت در سمینار هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار حوزه های برگزاری آزمون سراسری سال 9412934/17/3/947/3/947/3/94
19عضو شورای انفورماتیک دانشگاه71692/4/942/4/94تا کنون
20سرپرست دانشجويان غير ايراني دانشگاه 13851385تا كنون
21عضو شورای انتشارات دانشگاه7/1400724/6/89  
22عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه  3/8/9331/5/94
23نماينده تام الاختيار دانشگاه در برگزاري آزمونهاي سراسري، ارشد، دكتري و استخدامي (بيش از 20 آزمون)  3/8/9330/5/94
24سرگروه بخش مكانيك جشنواره جوان خوارزمي در 4 دوره اخير  13911394

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی1387 – تا کنون
2عضو كميته برنامه ريزي راهبردي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی1388 – تا کنون
3عضو كميته تنظيم سند چشم انداز ميان مدت و بلند مدت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی1388 – تا کنون

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1داوری مقالات نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش
2داوری مقالات نشريه علمي انگليسي JECARME
3داوری کتابدانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
4داوری اختراعات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران

 

 برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش    

ردیفعنوان فعالیت مصادیق برجستگی يا شاخص بودنمرجع تأیید کننده **
لوح تقدیرنشان دولتیمعلم برترسایر عناوین
1استاد نمونه دانشگاه سال 89* * سرپرست دانشگاه
2معلم نمونه استانی سال 89* * وزیر آموزش و پرورش
3معلم نمونه کشوری سال 93* * وزیر آموزش و پرورش
4استاد نمونه دانشگاه سال 93* * رئیس دانشگاه

مقالات مجلات

 
ردیف
عنوان مقاله
نام نشریه
کشور
صفحات
مشخصات نشريه
تاریخ انتشار
 
سال
شماره
1
آموزش آنالیز فرایند نورد ورق های سه لایه به کمک تئوری حد فوقانی
نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش
ایران
215-224
سوم
3
بهار1388
2
استفاده از روش XFEM در بررسي رشد ترك خستگي ورق هاي ترك دار آلومينيومي، تعمير شده توسط وصله هاي كامپوزيتي FML
مهندسي مكانيك مدرس
ايران
27-15
دوره 13
 شماره 14
فوق العاده اسفند 1392
3
Experimental and numerical investigationin failure of cracked aluminum plates repairedwith bonded FML composite patch, underimpact loading
Science and Engineering of Composite Materials
England
493-503
21
4
13/12/2013
4
Experimental and Numerical Investigation of Fatigue Crack Growthin Aluminum Plates Repaired by FML Composite Patch
International Journal of Structural Integrity
United Kingdom
242-252
5
4
۲۱-Nov-۲۰۱۳
5
On the study of solid particle impact effects and coating thickness on the erosion damage
Journal of Mechanical Engineering Science
England
1-10
 
 
March 3, 2014
6
An experimental study on the tensile behavior of the cracked aluminum plastes repaired by fiber metal laminate(FML)patches
Mechanics &Industry
france
53-58
14
1
January 2013
7
مقايسه خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي پلي پروپيلن/خاك رس و پلي اتيلن/خاك رس
مهندسي مكانيك مدرس
ايران
90-83
دوره 13
شماره 5
مرداد 92
8
Numerical Analysis for Determination of the J Integral and Crack  Opening Displacement in the Cracked Aluminum Plates Repaired with FML Composite Patches
Journal of Applied  Sciences
pakistan
2259-2265
12
21
November 2011
9
Finite Element Simulation of Multi-StageDeep Drawing Processes and Comparison with Experimental Results
World academy of science,engineering& technology
 
670-674
 
61
2012
10
An Experimental Study on the Tensile Behavior of the Cracked Aluminum Plates Repaired with FML Composite Patches
World academy of science,engineering& technology
 
1251-1255
 
61
2012
11
بررسی تجربی اثر دما روی پاسخ ضربه ای سرعت پایین صفحات آلومینیومی شیار دار تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیتی چند لایه دارای لای فلزی(FML)
ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
ایران
175-182
دوره 14
9
آذر 93
12
تحلیل تجربی استحکام کششی صفحات آلومینیومی با شیار کماری تقویت شده توسط وصله های کامپوزیتی لایه فلزی (FML)
ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس
ایران
1-8
دوره 15
3
خرداد94
13
Mechanism of Foreign Object Damage and Investigating Effect of Particle Parameters on Erosion Rate of a Rough Surface Using Experimental and Numerical Methods
J. Fail.Anal. And Preven.
 
272–281
 
15
30January2015
14
Simulation of Erosion by particle impact on a Rough surface
 
J. Fail. Anal. And Preven.
 
784-789
 
14
11November 2014
15
Failure mechanisms of additively manufactured porous biomaterials: Effects of porosity and type of unit cell
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
Netherlands
180–191
 
50
October 2015
16
تحلیل عددی-تجربی خصوصیات ماده A356 در بارگذاری خستگی کم چرخه
مهندسی مکانیک امیرکبیر
ایران
 
 
2
مرداد 94

مقاله علمی کامل داوري شده و خلاصه مقاله علمي

 
ردیفعنوان همایش علمی معتبرمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی) 
کشورشهر 
1.        دومین همایش ملی روش های نوین آموزشیایرانتهرانبرنامه ریزی آموزشی فنی و مهندسی در راستای کار آفرینی  و ارتباط موثر داتشگاه با صنعتعلی پور کمالی انارکی– سارا عبدی 
 
 
 
 
 
2.        اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستم های مکانیکیایراناهوازبررسی تاثیر سرعت روتور توربین گاز بر روی رزونانس برای پره با ماده جایگزین شدهرضا قلمبر دزفولی- امیرآگهی- علی پور کمالی انارکی– جواد کد خداپور 
3.        یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران (دانشگاه تبریز)ایرانتبریزشبیه سازی فرآیند کشش  عمیق ورق ضخیم در سه مرحله به کمک نرم افزار المان محمدود و مقایسه آن با نتایج تجربیعلی پور کمالی انارکیمحمد شهابی زاده

احمد شمسی پور

 
4.        یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران (دانشگاه تبریز)ایرانتبریزطراحی پریفرم بین مراحل در فرایند کشش عمیق قطعات پیچیده و متقارن با استفاده از روش المان محدود.بهروز باباییعلی پورکمالی انارکی

محمد شهابی زاده

 
5.        چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران)ایرانتهرانتاثیر متغیرهای فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر استحکام نهایی نقطه جوش ورق فولادی St12ابراهیم علیکی(دانشجوی ارشد)نصراله بنی مصطفی عرب

علی پورکمالی انارکی

 
6.        The International Conference on Experimebtal Mechanics 2010 (ICEM2010)MALAYSIANKUALA LAMPURNUMERTCAL SIMULATION OF DEEP DRAWING OF STEEL THICK PLATESA.Pourkamali AnarakiM.Shahabizadeh

A.Shamsipour

 
7.        نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)ایرانتهرانبررسی اثر فشار ورق گیر در فرایند کشش عمیق چهارگوش ورق اسنلس استیل 304 کربن پایین به وسیله شبیه سازی و مقایسه آن با نتایج تجربیعلی پورکمالی انارکیغلامحسن پایگانه

سارا عبدی

 
8.        هشتمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميراتايرانتهرانپيش بيني عمر باقيمانده­ي محور دوار تركدار تحت بار خمش خالص با موجك بسته ايمصطفي رستاقيمهرداد نوري خاجوي تهراني

علي پوركمالي اناركي

 
9.        هشتمين كنفرانس ملي نگهداري و تعميراتايرانتهرانتشخيص ترك عرضي در محور دوار با تبديل موجك و شبكه عصبي MLPمصطفي رستاقيمهرداد نوري خاجوي تهراني

علي پوركمالي اناركي

 
10.     The Bi-Annual international Conference on Experimental Solid MechanicsX-Mech 2014ايرانتهرانExperimental and Numerical Investigation of Failure in a Commercial Dual Phase Steel and the Effect of Microstructure on thatAli Pourkamali Anaraki,Javad Kadkhodapour,

Gh. Shadalooyi,

H. Hosseini Toudeshky,

B. Anbarlooie

 
11.     اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایرانایرانزاهدانتحلیل تاثیر گذاری مشخصه های مختلف بر هدایت حرارتی نانو لوله کربنی در نانو کامپوزیتعلی میران بیگی-علی پورکمالی انارکی– فرشاد کوثری 
12.     پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایرانایرانکاشانتحلیل تاثیر گذاری مشخصه های مختلف بر هدایت الکتریکی و حرارتی نانو لوله کربنی در نیمه هادی هاعلی میران بیگی-علی پورکمالی انارکی– فرشاد کوثری 
13.    1315th Iranian physical chemistry conferenceایرانتهرانThermal conductivity investigation for CNT based polymer nanocomposites with effective structural parametersA. Miranbaygi ,A. Pourkamali ,

F. Kosari

 
14.    14همایش ملی مهندسی مکانیکNCME2012ایرانالیگودرزبررسی عددی تاثیر ضریب اصطکاک در فرایند آهنگری قالب بسته یک مقطع پیچیده آلومینیومی به کمک مقایسه نتایج صنعتی موجودبهنام داودی –علی پورکمالی انارکی

حامد حسن پور کارسالاری-  محمد شهابی زاده –

محمد حسن عباسی فرید

 
15.     همایش ملی مهندسی مکانیکNCME2012ایرانالیگودرزبررسی عددی تاثیر سرعت برش در فرایند آهنگری داغ قالب بسته یک مقطع پیچیده آلومینیومی به کمک مقایسه داده های صنعتیمحمد حسن عباسی فرید- علی پورکمالی انارکیمحمد شهابی زاده  –

حامد حسن پور کارسالاری

 
16.     هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك ايرانایرانتهرانتحلیل تجربی آماری و بهینه سازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن خاک رسابوطالب فروغ فرد-علی پورکمالی انارکی– اسماعیل قاسمی 
17.     چهاردهمین همایش بین المللی و هفتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل ریلیایرانتهرانارزیابی استحکام استاتیکی فریم بوژی لکوموتیو با استفاده از تنش های اسمیرضا احمدی –علی پورکمالی

علی پرویزی

 
18.     اولين كنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه‌هاي هوايي و قطعات صنعتي پير و فرسودهايرانتهرانتمدید عمر در ورق های نازک آلومینیومی به کمک وصله های کامپوزیتی FML علی پورکمالی انارکیفرامرز آشناي قاسمی،

حامد معیری کاشانی،

محمد رحمانی کلستان

 

 
19.     دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  ISAV 2012ايرانتهرانتشخيص سایز ترك عرضي در محور دوار با موجك بسته ای و شبكه عصبي مصنوعیمهرداد نوري خاجوي تهرانيعلي پوركمالي اناركي

مصطفي رستاقي

 

 
20.     4th European conference for aerospace sciencesRussia A study on the Charpy impact response of the cracked aluminum plates repaired with FML composite patchesF. Ashenai Ghasemi,L. Mozafari Vanani

A. Pourkamali Anaraki

 

 
21.     دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایرانایرانتهرانبررسی پریفرم ها در فرایند کشش عمیق چهار گوش ورق استنلس استیل304 کربن پایین به وسیله شبیه سازی و مقایسه آن با نتایج تجربیعلی پور کمالی انارکی- غلامحسین پایگانه- سارا عبدی 
22.     بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانایرانشیرازتبیین جایگاه حل عددی در تفسیر مشخصه های موثر در انتقال حرارت کامپوزیت های پلیمری نانو لوله کربنعلی میران بیگی-علی پورکمالی انارکی– فرشاد کوثری 
23.     یازدهمین کنفرانس هوافضای ایرانايرانتهرانبررسی تجربی رشد ترک خستگی ورق­های ترک­دار نازک آلومینیومی تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیت FMLعلی پورکمالی انارکیفرامرز آشناي قاسمی،

حامد معیری کاشانی،

محمد رحمانی کلستان

 

 
24.     The International Conference on Experimebtal Mechanics 2010 (ICEM2010)MalaysiaKuala LampourSimulation of the Effects of Resistance Spot Welding Variables on Ultimate Strength of St12 Spot WeldsEbrahim Alyaki,N. B. Mostafa Arab,

A. Pourkamali Anaraki

 

 

 

مقالات همایش‌ها

 

 
ردیفعنوان مقالهنوع مقاله یا اثر (1)نام نشريه تاریخ انتشار(ماه – سال)اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)
علمی- مروریعلمی- ترویجینقد چاپ شده مقاله پژوهشي در دائره المعارف 
1آموزش شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق ضخیم به کمک نرم افزار المان محدودAbaqus 6.8  … *  قالبسازانشهریور 1389علی پورکمالی انارکیمحمد شهابی زاده

احمد شمسی پور

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی

 
ردیفعنوان فعالیتنوع فعالیتتاریخ انجام فعالیتمحل انجام فعالیتمرجع تأیید کننده (1)اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)
طراحیراه اندازی
1آزمایشگاه تحقیقاتی میکرومکانیک و بیومکانیک *12/11/93دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشکده مهندسی مکانیکعلی پورکمالی انارکیجواد کدخداپور

پروژه های پژوهشی

 
ردیفعنوان فعالیتتاریخ انجامسطح فعالیت (1)اسامی همکاران(شامل نام متقاضي)
شروع پایانمؤسسهاستانی یا منطقه ای
1طراحی و ساخت دستگاه ماشین­کاری با جریان ساینده139118/9/92شهيد رجايينصرالله بني مصطفي عرب،علی اصفيا،

علی پوركمالي انارکی،

فرامرز آشناي قاسمي

2مدلسازي جوش در فريم بوژي لكوموتيوER24PC و تحليل تنش با در نظر گرفتن ضرائب تمركز تنش جوش139112/6/92مپنا*علی پوركمالي انارکی
3امكان سنجي اعمال تغييرات مناسب براي ظرفيت درزين OBW با استفاده از روش المان محدود139125/12/92راه آهن*علی پوركمالي انارکی
4تحلیل عددی – تجربی صفحات ترک­دارآلومینیومی تعمیر شده توسط وصله­های کامپوزیت FML تحت بارهای خستگی13881390شهید رجاییعلی پورکمالی انارکی 
5تحلیل عددی – تجربی صفحات ترک­دارآلومینیومی تعمیر شده توسط وصله­های کامپوزیت FML تحت بارهای ضربه اي13901391شهید رجاییعلی پورکمالی انارکی 
6تحلیل عددی و تجربی مقاومت به سایش و خوردگی بین بوش سیلندر و رینگ پیستون با پوشش نانو کامپوزیت13931394شهید رجایی علی پورکمالی انارکی
7طراحی و تدوین برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش فنی و حرفه ای با گرایش­های مرتبط13931394شهید رجایی *علی پورکمالی انارکی (90 درصد)محسن حسینی بیدخت (10 درصد)
ردیفعنوان اصلی کتابعنوان ترجمه شدهسال انتشار کتاب اصلیناشر کتاب ترجمه شدهتاریخ انتشار یا پذيرش**برای چاپاسامی همکاران به ترتیب اولویت(شامل نام متقاضی)
1انتخاب فرآیند از طراحی تا ساخت1391دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی1393علی پورکمالی انارکیمحمد احمدی

سروش مسعودی

2ریاضیات مدل سازی حرارتی مقدمه ای بر تئوری حاکم بر فرایندهای لیزری1394دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی1394محمدحسین پورعلی پور کمالی انارکی

رامین محمدپور

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf

ایجاد رشته های جدید و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت وگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

 
ردیفعنوان رشتهتاریخ ایجاد رشتهمقطع رشتهمرجع تأیید کننده (1)
کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری
1اخذ مجوز قطعي اجراي 35 رشته در مقطع كارشناسي ارشد كه 6 مورد آن بين رشته اي بوده است. ( ليست پيوست )از 1/10/85 تا 31/5/94  * تاييديه رياست محترم دانشگاه
2اخذ مجوز قطعي اجراي 11 رشته در مقطع دكتري (ليست پيوست)از 1/1/91    تا 31/5/94   *تاييديه رياست محترم دانشگاه

تدريس دروس در مقطع دكتري:

 
ردیفعنواندانشکده
1.         مكانيك شكست پيشرفتهمهندسی مکانیک
2.        خزش، خستگي پيشرفتهمهندسی مکانیک
3.       المان محدود غير خطي (پيشرفته)مهندسی مکانیک
4.        المان محدود توسعه يافتهمهندسی مکانیک
5.       تحليل تجربي تنشمهندسی مکانیک
6.        مقاومت مصالح پيشرفتهمهندسی مکانیک
7.       الاستيسيته پيشرفتهمهندسی مکانیک
8.       طراحي اجزا پيشرفتهمهندسی مکانیک

تدريس دروس در مقطع كارشناسي ارشد

 
ردیفعنواندانشکده
1.         مكانيك محيط هاي پيوستهمهندسی مکانیک
2.        المان محدودمهندسی مکانیک
3.       خزش، خستگي شكستمهندسی مکانیک
4.        تئوري ورقها و پوسته هامهندسی مکانیک
5.       مقاومت مصالح پيشرفتهمهندسی مکانیک
6.        طراحي ماشين پيشرفتهمهندسی مکانیک
7.       مواد مركب (كامپوزيتها)مهندسی مکانیک
8.       روشهاي انرژيمهندسی مکانیک

 

تدريس دروس در مقطع كارشناسي:

 
ردیفعنواندانشکده
1.         استاتيكمهندسی مکانیک
2.        مقاومت مصالح 1مهندسی مکانیک
3.       مقاومت مصالح 2مهندسی مکانیک
4.        مقاومت مصالح 3مهندسی مکانیک
5.       نقشه كشي 1مهندسی مکانیک
6.        نقشه كشي 2مهندسی مکانیک
7.       نقشه كشي تخصصي 1 تا 4مهندسی مکانیک
8.       استانداردهامهندسی مکانیک
9.        طراحي اجزا 1مهندسی مکانیک
10.      طراحي اجزا 2مهندسی مکانیک
11.      طراحي ماشين هاي دوارمهندسی مکانیک

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد  

 
ردیفعنوان  پایان نامه / رساله نوع پايان نامه
كاربرديغيركاربردي
1آنالیزفرایندروکش دهی ورقهای سه لایه بااستفاده ازفرایند نورد سرد*
2شبیه سازی فرآیندکشش عمیق ورق های ضخیم*
3طراحی پریفرم بین مراحل درفرآیندکشش عمیق قطعات متقارن*
4تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر خواص مکانیکی جوش*
5تحليل عددي- تجربي صفحات ترك‌دار آلومينيومي تعمير شده توسط وصله‌هاي كامپوزيت FML تحت بار ضربه*
6آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست*
7تحليل عددي- تجربي رشد ترک خستگی ورق‌های ترك‌دار آلومينيومي در مود ترکیبی، تعمير شده توسط وصله‌هاي كامپوزيت FML*
8بررسی انواع سیستم انتقال قدرت و انتخاب گیربکس مناسب برای درزین مدل OBW10*
9تحليل عددي- تجربي رفتار کشسان ورقهای آلومینیومی ترک‌دار تعمير شده توسط وصله‌هاي كامپوزيت FML در مود ترکیبی*
10بررسی تجربی و عددی معادلات بنیادی برای بیان رفتار دینامیکی آلیاژ آلومینیوم 5083*
11بررسی هدایت حرارتی نانو کامپوزیتهای کربن نانو تیوب مبتنی بر پارامتر های ساختاری موثر*
12تحليل عددي و تجربي عيوب  فرايند كشش عميق در پريفرمهاي آلومينيومي با استحكام بالا*
13بررسي پارامترهاي موثر در طراحي راپچر ديسك مخازن تحت فشار به روش اجزا محدود*
14تحليل  فرآيند  آهنگري يك مقطع پيچيده آلومينيومي با استحكام بالا و بهينه سازي مراحل توليد آن*
15اصول طراحي پريفرم بين مراحل در فرآيند فورج مقاطع پيچيده با استفاده ازروش المان محدود*
16رشد ترک خستگی در ورقهای ترک دار تقویت شده با وصله کامپوزیتی- فلزی به روش اجزای محدود توسعه یافته*
17تحلیل تجربی خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای سه تایی پلی پروپیلن/پلی اتیلن خطی چگالی پایین/ نانو ذرات خاک رس به روش آزمایشگاهی*
18شبیه سازی و بررسی پارامترهای مؤثر در فرایند آیرونینگ تولید کپسول CNG نوع I*
19بررسی مکانیزم تخریب در پره سو پر آلیاژی نیکل در توربین گازبا توان 5/3 وات به کمک المان محدود و آزمایشهای تجربی*
20شناسایی ترک عرضی در محور دوار تحت خمش با استفاده از تبدیل موجک و پیش بینی عمر باقیمانده آن*
21شبیه سازی فرایند شروع آسیب در پوشش پره توربین گازی به کمک مدل فرسایش**
22تحلیل عددی و تجربی مقاومت های سایشی و خوردگی پوشش نانو کامپوزیت داخل سیلندر آلومینیومی خودرو**
23بررسی مقیاسه ای بین نتایج شبیه سازی و تجربی در طراحی پیش فرم فرایند فلوفرمینگ سه غلطکه در فولادهای با استحکام بالا**
24بررسی مقایسه ای بین نتایج شبیه سازی و تجربی در طراحی پیش فرم فرایند اکستروژن معکوس فنجانی در آلیاژهای استحکام بالا**
25پیش بینی و بررسی عیوب آلیاژهای استحکام بالای آلمومینیوم در اکستروژن مستقیم با شبیه سازی المان محدود*
26تحلیل تنش و خستگی چند محوره در سرسیلندر آلومینیمی*
27تحليل تجربي وعددي پاسخ ضربه اي صفحات آلومينيمي شياردار تقويت شده توسط وصله هاي كامپوزيتيFML وبررسي اثر دما*
28بررسي تحليلي وعددي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي پرپيلن/خاك رس*
29تحليل تجربي – عددي استحكام كششي صفحات آلومينيومي داراي شكاف كناري تقويت شده توسط وصله‌هاي كامپوزيتي داراي لايه فلز (FMIL)*
30تحليل تجربي -عددي استحكام كمانشي صفحات آلومينيومي شكاف‌دار تقويت شده توسط وصله‌هاي كامپوزيتي داراي لايه فاز (FML)*
31تعیین ضریب شدت تنش در جبهه ترک ربع دایروی با استفاده از روش تابع وزن المان محدود*
32تحلیل پدیده­ی سایش ناشی از برخورد ذرات در سطوح ناهموار به وسیله­ی روش تجربی و عددی*
33آناليز مودال و تعيين عمر خستگي يك دستگاه زيرشكن خاك تحت تحريك ايجاد شده در اثر تماس با خاك*