نام و نام خانوادگی: حامد ارزانی

درجه علمی: استادیار

 • ایمیل: h.arzani @ srttu.edu
 • تلفن: 00982122970021
 • فکس: 00982122970021
 • گروه: مهندسی ژئوتکنیک و آب

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی از سال 1371 با درجه استادیاری پایه 15

متولد 1348 شهرستان آمل، متاهل و داراي دو فرزند

مدارج تحصیلی

– پذيرفته شده در مقطع كارشناسي عمران-عمران دانشگاه علم وصنعت در سال   1366 و فارغ التحصيل سال 1371

– پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد عمران-سازه‌هاي هيدروليكي دانشگاه علم وصنعت در سال 1371 و فارغ التحصيل سال 1373

– پذيرفته شده در مقطع دكترا عمران-گرايش آب، دانشگاه علم وصنعت در سال 1378 و فارغ التحصیل سال 1385

عضو هیات تحریریه نشریه علمی و پژوهشی” فناوری آموزش ” وابسته به دانشگاه شهید رجائی

داور چندین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و جوان خوارزمی

داور چندین رساله دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال 1372

با صلاحیت طراحی پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

 با صلاحیت نظارت پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

 با صلاحیت اجرا پایه یک در رشته مهندسی عمران-عمران

سوابق اجرائی :

 • مهندس محاسب پلهاي لويزان، تلو، ازگل، آبعلي درپروژه اتوبان آيت‌الله صدر تهران
 • مهندس محاسب در پروژه اسكله صيادي بوشهر و طراح ديوار وسپرهاي فلزي ساحلي
 • ناظر پروژه عمليات نقشه‌برداري سايت بزرگ تفريحي-رفاهي شركت نفت محمودآباد
 • سرپرست نظارت احداث ساختمانهای پست‌هاي برق و كانالهاي بتني انتقال قدرت در فرودگاه  بين المللي امام خميني
 • مدير پروژه اصلاح معابرهندسي در شهرداري منطقه 13و10و19 تهران
 • طراح و سرپرست پروژه انتقال آب از قله كلكچال به سايت تلويزيوني جماران (تهران)
 • سرپرست پروژه و ناظر احداث ديوار درشهرك سينمائي غزالي
 • نظارت وطراحي پروژه جاده حراستي مركز بعثت صداوسيما
 • نظارت اجرائی حدود000/20مترمربع ساختمانهای ساخته شده در سطح شهر تهران با توجه به صلاحیتهای مهندسی 

 

 1. Bayar, H. Arzani, R. Abbasnia, Y. Hamati. “Initial and periodic analysis of concrete dams with emphases on the structural safety of zayandehrud arch dam”International Journal of Engineering Science, Number 2a, Fall 1997, Vol 8.

 حامد ارزاني – محمد هادي افشار- محمد نجمائي مروري بر روشهاي نقاط محدود و حل معادله ديفرانسيل جابجائي- پخش خطي نشريه بين‌المللي علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره 4 جلد 16 سال 1384  

حامد ارزاني – محمد هادي افشار- محمد نجمائي روش حداقل مربعات گسسته بدون‌شبكه براي حل معادلات ديفرانسيل جابجائی-پخش  – نشريه بين‌المللي علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره 2 جلد 18 سال 1386  

 حامد ارزاني – محمد هادي افشار یک روش اختلاف محدود تعمیم یافته دوبعدی برای حل معادلات دیفرانسیل پخشینشريه بين‌المللي علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت شماره 8-2 جلد 19 سال 1387

 1. Arzani, A. Kaveh, M. Dehghan. “Adaptive node moving refinment in discrete least squares meshless method using charged system search” Scientia Iranica A (2014) 21(5), 1529-1538
 1. Arzani, A. Kaveh, M. Taheri. “Optimum two dimensional crack modeling in discrete least square meshless method by charged syatem search algorithmsAccepted as an “Resarch Note” for publicstion one of the issues of Scientia Iranica in International Journal of  Science and Technology. Transaction A:Civil Engineerin.

 

حامد ارزاني – سجاد رستمیان مدل ترک چسبنده با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته پذیرفته شده در نشریه پژوهشی شریف

حامد ارزانی-مهرشاد قربانزاده- مصطفی فکوری مدل بهینه مش بندی اجزاء محدود بکمک الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار

Arzani, M. H. Afshar “Discrete Least Square Meshless Method for the solution of hyperbolic problems” Thirteenth Conference on Finite Elements for Flow Problems April 4-6,2005

كنفرانس بين المللي تحليل جريانات بكمك اجزاء محدود در كشور انگلستان

Arzani, M. H. Afshar “Solution of Spillway Flow By Discrete Least Square Meshless Method” 2nd ECCOMASS Thematic Conference on Meshless Method. Grecce ,2007

Arzani, M. H. Afshar “Solving Poisson’s Equation By Discrete Least Square Meshless Method” XXVIII Boundary Elements and Other Mesh Reduction Method. WIT Press, ISBN: 1-84564-005-05, 2005

Arzani, M. Mobaraki and M. Torabi ” Discrete Least Squares meshless method for modelling 2D crack problems “III International Conference on Particle-based Methods: Fundamentals and Applications – PARTICLES 2013

سومین کنفرانس بین المللی روشهای متکی بر ذرات در اشتوتگارد آلمان

Hamed Arzani, Kamal Afrosha ” Modeling and analysis of crack in plane stress problems by discrete least square meshless methodbased on transprancy theorem “ International Conference on Researches in Science & Engineering.Istanbule Turkey 2016

 

 محمد هادي افشار- حامد ارزانیحداقل مربعات گسسته یک روش بدون شبکه حقیقی سمینار کاربرد شبیه سازی رایانه ای در مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 2 و 3 آذر ماه 84

حامد ارزانی- محمد هادي افشار- سیدعلی زهرائیحل مسئله نشت از زیر سپر به روش تفاضل محدود و نقاط محدود هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، 18-20 اردیبهشت 85

حامد ارزانی- محمود دهقان روش حداقل مربعات گسسته و خوش ترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، 19-21 اردیبهشت 91

 

 محمد مبارکی- حامد ارزانی- مهدی ترابی-محمد نیسی پورکاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترک در مسائل  الاستواستاتیک نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه اصفهان، 19-21 اردیبهشت 91

حامد ارزانی- محمد هادي افشار   تقریب نقاط محدود برای تحلیل یک بعدی جریان روی سرریزها

سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، 7-13 اردیبهشت

 

حامد ارزانی- مهدی ترابی تحلیل الاستواستاتیک ترکهای صفحه ای تحت کشش بروش بدون شبکه …دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر 10 آذرماه 91

محمد مبارکی- حامد ارزانی محاسبه کمیت های مکانیک شکست در مسائل دوبعدی به روش حداقل مربعات گسستهچهارمین همایش مهندسی مکانیک، خمینی شهر، 21-19 اردیبهشت 91

حامد ارزانی- مهرشاد قربانزاده تظریف تطبیقی اجزاء محدود بوسیله الگوریتم جستجوی ذرات باردار چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

 حامد ارزانی- مهرشاد قربانزاده روش بهینه تظریف غنی سازی-جابجائی در اجزاء محدود چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

 قراردادهای پژوهشی با صنعت

 بررسی اولیه و تحلیل مجدد رفتار استاتیکی و دینامیکی سد زاینده رود وزارت نیرو- سازمان مدیریت منابع آب ایران

طرحهای هادی شهرهای استان کردستان استانداری کردستان- دانشگاه شهید رجائی

مطالعات مرحله اول امکان سنجی طرح کانال تاسیسات شهری-شهرداری منطقه 14 تهران- دانشگاه شهید رجائی

تحلیل جریان بر روی سرریز شوت سدها با استفاده از روش بدون شبکه وزارت نیرو (سازمان مدیریت منابع آب)- دانشگاه علم و صنعت ایران

همكاري با دانشگاه شهيد رجائي از سال 1371 تا به حال در غالب تدريس دروس رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد