• برگزاری جلسه با دانشجویان دکتری

   برگزاری جلسه با دانشجویان دکتری

   در روز شنبه مورخ 98/7/20 جلسه ای با جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده …
   در روز شنبه مورخ 98/7/20 جلسه ای با جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده …ادامه خبر »
  • ارائه گزارش کارگاه آموزشی مبردها و محیط زیست

   ارائه گزارش کارگاه آموزشی مبردها و محیط زیست

   طی جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک که در کارگاه آموزشی مبردها و …
   طی جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک که در کارگاه آموزشی مبردها و …ادامه خبر »
  • برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی

   برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی

   مراسم آغاز سال تحصیلی جدید  روز یک شنبه مورخ 98/7/14 در سالن تهرانی مقدم برگزار گردید. این مراسم با حضور دکتر شاهقلی …
   مراسم آغاز سال تحصیلی جدید  روز یک شنبه مورخ 98/7/14 در سالن تهرانی مقدم برگزار گردید. این مراسم با حضور دکتر شاهقلی …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME