• برگزاری دوره های نظام مهندسی

   برگزاری دوره های نظام مهندسی

   برگزاری دوره های نظام مهندسی دوره های آموزشی مربوط به سازمان نظام مهندسی در دانشکده مهندسی مکانیک در تعطیلات تابستان …
   برگزاری دوره های نظام مهندسی دوره های آموزشی مربوط به سازمان نظام مهندسی در دانشکده مهندسی مکانیک در تعطیلات تابستان …ادامه خبر »
  • برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام

   برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام

   برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام بر اساس سیاست های دانشگاه و با هدف آماده سازی معلمان جدید …
   برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام بر اساس سیاست های دانشگاه و با هدف آماده سازی معلمان جدید …ادامه خبر »
  • برگزاری کلاس های تابستانی

   برگزاری کلاس های تابستانی

   برگزاری کلاس های تابستانی
   برگزاری کلاس های تابستانی طبق برنامه دانشگاه کلاس های تابستانی دانشجویان در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. این کلاس ها …ادامه خبر »
 • Empty tab. Edit page to add content here.
  ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۲
  داخلی:2373
  Mechanic @ srttu.edu

  JCARME