• دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد

   دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد

   ساخت نانو کامپوزیت زمینه سرامیکی و انتشار مقاله پراستناد
     ساخت نانو کامپوزیت زمینه سرامیکی و انتشار مقاله پراستناد به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس …ادامه خبر »
  • اداره انتشارت خبر داد

   اداره انتشارت خبر داد

   تازه‌های نشر: چاپ سوم کتاب شکل‌دهی و ریخته‌گری نیمه‌جامد
   تازه‌های نشر: چاپ سوم کتاب شکل‌دهی و ریخته‌گری نیمه‌جامد به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره …ادامه خبر »
  • دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد

   دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد

   برگزاری کارگاه آموزشی نانوکامپوزیت ها
   برگزاری کارگاه آموزشی نانوکامپوزیت ها توسط دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  contact_us

  تلفن: 22970047
  فکس: 22970047
  ریاست: 2328
  معاون آموزشی: 2328
  معاون فنی : 2328
  آموزش کارشناسی : 2590
  آموزش کارشناسی ارشد : 2591
  آبدارخانه : 2617
  مدیریت گروه های آموزشی : 2642

  magazin

  jafari1

  books

  abedi1