sport3

  • برگزاری جلسه کارگروه طرح مداخله در اضافه وزن و چاقی دانش آموزان

   برگزاری جلسه کارگروه طرح مداخله در اضافه وزن و چاقی دانش آموزان

   چهارمین جلسه کارگروه طرح مداخله در اضافه وزن و چاقی دانش آموزان روز یکشنبه به تاریخ 27/5/98 و در دفتر …
   چهارمین جلسه کارگروه طرح مداخله در اضافه وزن و چاقی دانش آموزان روز یکشنبه به تاریخ 27/5/98 و در دفتر …ادامه خبر »
  • معارفه سرکار خانم دکتر فرشته شهیدی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

   معارفه سرکار خانم دکتر فرشته شهیدی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

   روز چهار شنبه 23/5/98 مراسمی به منظور معارفه سرکار خانم دکتر فرشته شهیدی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده در محل …
   روز چهار شنبه 23/5/98 مراسمی به منظور معارفه سرکار خانم دکتر فرشته شهیدی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده در محل …ادامه خبر »
  • مراسم تکریم از خدمات جناب آقای دکتر صالح پور

   مراسم تکریم از خدمات جناب آقای دکتر صالح پور

   مراسم تکریم از خدمات جناب آقای دکتر مجتبی صالح پور معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی روز چهارشنبه …
   مراسم تکریم از خدمات جناب آقای دکتر مجتبی صالح پور معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی روز چهارشنبه …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار

  تلفن: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  فکس: ۲۲۹۷۰۰۵۱
  داخلی:2551
  farshidtahmasbi@yahoo.com