• مشاور رئیس دانشگاه خبر داد

   مشاور رئیس دانشگاه خبر داد

   کارگاه آموزشی بررسی سبک‌های مدیریتی زن و مرد با همکاری دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد
   کارگاه آموزشی بررسی سبک‌های مدیریتی زن و مرد با همکاری دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش به گزارش روابط …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

   اولین جلسه کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر
   کمیته منتخب دانشجویان شاهد و ایثارگر اولین جلسه­ کمیته منتخب دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در سال تحصیلی 97-98 روز …ادامه خبر »
  • مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   تقدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر از مدیر سرا دانشجویی
   به پاس قدردانی از زحمات مدیر محترم امور سرا دانشجویی جناب آقای حاج‌قاسمی دیدار صمیمانه مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم …ادامه خبر »
  • مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

   تقدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر از مدیر امور دانشجویی
   به پاس قدردانی از زحمات مدیر محترم امور دانشجویی جناب آقای ولی‌خانی دیدار صمیمانه مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم سید …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد

   دیدار صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با معاونت دانشجویی
   دیدار صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با معاونت دانشجویی دیدار صمیمانه دانشجویان شاهد و ایثارگر با معاون محترم دانشجویی و …ادامه خبر »
 • آرشیو اخبار