• روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   نشست هیات رئیسه دانشگاه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
   نشست هیات رئیسه دانشگاه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به گزارش روابط عمومی و …ادامه خبر »
  • گزارش تصویری

   گزارش تصویری

   گزارش تصویری از نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش
   گزارش تصویری از نخستین جشنواره درون دانشگاهی رویش به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   اردو زیارتی-سیاحتی پسران شاهد و ایثارگر به مشهد مقدس
   مشاور رئیس دانشگاه سرکارخانم سیدجوادی از برگزاری اردوی زیارتی-سیاحتی به مشهد مقدس پسران شاهد و ایثارگر در تاریخ 97/9/13 الی …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار