• وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی عنوان کرد

   وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی عنوان کرد

   دانشگاه شهید رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش است
   دانشگاه شهید رجائی به عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر وزارت آموزش و پرورش است در گردهمایی مدیران دانشگاه …ادامه خبر »
  • مقام عالی وزارت در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی

   مقام عالی وزارت در گردهمایی مدیران دانشگاه شهید رجائی

   دانشگاه شهید رجائی تنها دانشگاه مأموریت‌گرا در زمینه فنی در کشور است
   مقام عالی وزارت: دانشگاه شهید رجائی تنها دانشگاه مأموریت‌گرا در زمینه فنی در کشور است به گزارش روابط عمومی دانشگاه، …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان (SCD) در دانشگاه شهید رجائی ایجاد می‌گردد
    تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید رجائی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد گردید به گزارش روابط عمومی …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار