• روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   پیام سپاس رئیس دانشگاه شهید رجائی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته گرامی داشت مقام معلم
   پیام سپاس رئیس دانشگاه شهید رجائی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته گرامی داشت مقام معلم به مناسبت حضور …ادامه خبر »
  • به مناسبت روز معلم

   به مناسبت روز معلم

   دیدار رهبر انقلاب با معلمان و مسئولین دانشگاه های رجائی و فرهنگیان
   دیدار رهبر انقلاب با معلمان و فرهنگیان و مسئولین دانشگاه های رجائی و فرهنگیان و حوزه ستادی وزارت آموزش و …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   برگزاری مراسم گرامی داشت روز معلم و مقام شامخ استاد
   برگزاری مراسم گرامی داشت روز معلم و پاسداشت مقام شامخ استاد به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار