• دکتر عظمتی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان

   دکتر عظمتی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان

   هیچ کشوری نمی‌تواند نسخه تعلیم و تربیت کشور دیگری را پیاده کند
   دکتر عظمتی در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان هیچ کشوری نمی‌تواند نسخه تعلیم و تربیت کشور دیگری را پیاده کند …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   بازتاب تصویب برنامه جامع بین المللی سازی دانشگاه شهید رجائی در بیست و نهمین ماهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات …
   انتشار بیست و نهمین ماهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و بازتاب اخبار دانشگاه  ***لینک دسترسی به …ادامه خبر »
  • در پیام نوروزی سال 98 رئیس دانشگاه شهید رجائی:

   در پیام نوروزی سال 98 رئیس دانشگاه شهید رجائی:

   دانشگاه می بایست در جهت کسب مرجعیت علمی مبتنی بر مأموریت خود در سطح ملی و بین المللی گام بردارد
   دکتر عظمتی در پیام نوروزی سال 98 مطرح کرد "دانشگاه می بایست در جهت کسب مرجعیت علمی مبتنی بر مأموریت …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار