اطلاعیه مربوط به برگزاری امتحانات در ترم تابستان

به دلیل درخواست های مکرر دانشجویان متقاضی مهمانی ، مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه 1396/04/19 تمدید شد

ليست دروس ارايه شده در روزهاي بعدي به روز رساني خواهد شد و دروس ديگري نيز به آن اضافه شده و يا دروس قبل ويرايش مي گردد.

جهت ثبت نام به لينک https://portal.srttu.edu/ مراجعه فرماييد.

دستورالعمل حذف اضطراری در تابستان 96

اطلاعیه مربوط به مبنای محاسبه شهریه ترم تابستان 96

 اطلاعیه تحویل مدارك ثبت نامی ترم تابستان 96

 5
 4
 3
راهنماي پذيرش و ثبت نام (ويژه دانشجويان ساير دانشگاه ها)
 2
اطلاعية ترم تابستاني ۹۶ مخصوص دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 1
اطلاعیه تکمیلی (شامل دروس اضافه شده) ترم تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۶